Wijk bij Duurstede, 21 oktober 2020. Op 26 september werden meer dan 60 archiefdozen met documenten waarop persoonsgegevens van inwoners waren te lezen in de oud papier containers op sportpark Marienhoeve aangetroffen. Het archief bleek afkomstig van een lokale onderzoeker die het aanbod van het RAZU om de stukken te laten vernietigen naast zich neer had gelegd.

Onderzoek

In de week na het vinden van de archiefdozen liet de gemeente n.a.v. vragen van de redactie van ditiswijk.nl weten dat de RAZU moest worden benaderd voor vervolgvragen. De RAZU antwoordde op vragen dat zij 29 september een voorlopige melding ‘datalek’ had gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Navraag bij de AP of deze melding daadwerkelijk was gedaan leerde dat de AP derden hierover niet informeert. Op 2 oktober liet de RAZU n.a.v. vragen van de redactie van ditiswijk.nl weten: “Zoals vermeld bij de beantwoording van de persvragen verwachten we in de loop van volgende week het onderzoek af te ronden. We zullen u hiervan op de hoogte houden.”

Voortgang?

Op 10 oktober werd naar de voortgang van het onderzoek gevraagd en of het onderzoeksrapport al was verstuurd. Op 14 oktober werd geantwoord:

“Het RAZU begrijpt dat u geïnformeerd wilt worden wanneer de onderzoeksresultaten gereed zijn. Ik kan u momenteel hierover het volgende mededelen:

 • Er wordt vanuit het RAZU op korte termijn geen persbericht voorzien.
 • Het rapport met de resultaten van het feitenonderzoek is nog niet beschikbaar”.

Op 19 oktober werd het RAZU gevraagd hoe het met de voortgang van het onderzoek is gesteld. Vanmiddag ontvingen wij onderstaande antwoorden:

 1. U schrijft in uw reactie dat op korte termijn geen persbericht is voorzien. Wanneer is deze wel voorzien?
  • Antwoord: Voorlopig komt het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) niet met een eigen persbericht. Op dit moment hebben we niets wezenlijks toe te voegen aan het gemeentelijke persbericht van 28 september 2020 en de antwoorden op uw eerdere vragen. Het feitenonderzoek loopt op dit moment nog. Pas na de volledige afronding van dit onderzoek kunnen wij over de uitkomsten communiceren.
 2. In een eerste reactie werd aangegeven dat in de 1ste week van oktober het onderzoek gereed zou zijn. Wat is de reden dat het feitenonderzoek nog niet gereed is / vertraagd is?
  • Antwoord: Wij stellen volledigheid en zorgvuldigheid boven snelheid. Bovendien willen wij er als archiefdienst, samen met de gemeente, lering uit trekken. Daarom duurt de afronding van het feitenonderzoek langer dan voorzien.
 3. Is er zicht op wanneer het feitenonderzoek gereed is? Antwoord:
  • Zie het antwoord op vraag 2. Wij verwachten het feitenonderzoek begin november te kunnen afronden.
 4. Wanneer kunnen wij een kopie van het feitenonderzoek tegemoet zien?
  • Antwoord: Als het feitenonderzoek is afgerond en daarover contact is geweest met het bestuur van het RAZU. Het is dus op dit moment nog niet zeker of het RAZU het rapport zelf dan al aan u kan toesturen.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha