Geachte fractievoorzitters,

Wijk bij Duurstede, 27 september 2020. De voorgenomen verbouwing/uitbreiding van het stadhuis verkeert in het finale stadium. SmP(Schil met Pit: Red.) zet voor u nog één keer de rampzalige plannen op een rij. Het is nu of nooit. Als bijlage ontvangt u het ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure 106892. Tot 20 oktober kan commentaar worden gegeven op de zienswijze.

Rijksmonument

Het primaire bezwaar van SmP tegen de verbouwing van het oude stadhuis – behorend tot de top drie van de rijksmonumenten van onze stad – is de grove verminking van het gebouw. Het argument van de wethouder dat er inkomsten moeten worden gegenereerd voor de instandhouding onderschrijven wij voor de volle honderd procent. Om die reden hebben wij voorstellen ingediend die aan de wensen van de wethouder voldoen en hebben wij een professionele partner aangedragen die het oude stadhuis exploiteert met instandhouding van de monumentale kwaliteiten en het behoud van de raadzaal voor ceremoniële activiteiten zoals trouwerijen en ontvangsten van de gemeente. De wethouder heeft deze kansrijke optie glashard afgewezen. SmP is geen tegenstander van het museum maar begrijpt niet waarom de wethouder accepteert dat de ingediende plannen een gedegen onderbouwing missen en een exploitatieplan voor de komende jaren voor zover wij hebben kunnen nagaan, ontbreekt. Als het dan toch zo noodzakelijk is het museum daar te vestigen gebruik dan het hele stadhuis voor het museum met trap en lift inpandig en de VVV eventueel elders.

Ook is het de vraag of een investering van dien aard verantwoord is nu bekend is dat de gemeente zo goed als € 1 miljoen op de huidige begroting te kort komt. (’t Groentje 1 juli 2020 Hans Marchal). Een overschrijding past al helemaal niet binnen de financiële verantwoording. Bekend is dat er minder ruimte voor het museum ter beschikking komt. De begroting is echter niet naar beneden bijgesteld. Dus minder voor dezelfde investering?

De gemeente is als enige substantiële subsidieverstrekker o.i. alleszins gerechtvaardigd op een transparante wijze openheid van zaken te eisen. Dat de wethouder dit nalaat is onbegrijpelijk maar de raad heeft dit voor zover ons bekend geaccepteerd. Dat het museumbestuur zich meent te kunnen veroorloven dat herhuisvesting in het stadhuis de enige acceptabele optie is, vindt SmP een gotspe.

E & E Gasthuis

SmP heeft zich actief opgesteld om een alternatief onderkomen te vinden voor het museum. Toen de kans zich voordeed om hiervoor het 14eeuwse voormalige E & E Gasthuis aan de Oeverstraat te herbestemmen – met het museum als onderdeel – hebben wij partijen gevonden om dit te realiseren. Van deze actie hebben wij wethouder Kosterman van meet af aan de op de hoogte gebracht. Wederom nul op het rekest. Ook hier hebben partijen derhalve afgehaakt en is het de vraag of er een tweede kans komt.

Bezwaren

De directbetrokkenen bij de uitbreiding/verbouwing hebben aangegeven bezwaar aan te gaan tekenen nu de mogelijkheid hiertoe is gepubliceerd. De wethouder verspreidt publiekelijk de misleidende informatie dat er constructief overleg is met kerk en eigenaar van de Engel en dat de gemeente kans ziet hun bezwaren weg te nemen. SmP heeft inmiddels contact gelegd met de Bond Heemschut commissie Utrecht, die heeft aangegeven officieel bezwaar te maken.

Kortom de wethouder lijkt onwrikbaar maar het is ons democratisch bestel nog altijd de gemeenteraad die het laatste woord heeft. Blijft het bij gesputter of wordt de instandhouding van Rijks- en gemeentelijke monumenten serieus genomen?

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha