Wijk bij Duurstede, 17 september 2019. De gemeente noemt een periode van twee jaar van overlast als reden dat de “Leugenbank” uit de stadshaven zou moeten worden verwijderd. Totdat er een gesprek is geweest met alle betrokkenen blijft de bank met overkapping staan. Afgelopen zondagmiddag werd op het laatste moment de demontage op maandagmorgen afgeblazen.

Overlast

Overlastgevende jongeren blijken in de avond en nacht veel herrie te maken en mensen lastig te vallen zowel bij de “Leugenbank” als op het parkeerterrein naast de stadshaven.

Klachten

Hoeveel klachten er zijn binnengekomen over de periode van twee jaar is niet op te maken uit de antwoorden van de gemeente. “Er zijn de meerdere aangiften van gedaan gedurende de afgelopen jaren. Niet alleen bij de politie maar ook via de gemeente”.

Handhaving

In de antwoorden is te lezen dat de politie en jongerenwerker contact hebben gehad met de overlastgevende jongeren. Deze contacten blijken onvoldoende te hebben gewerkt met als resultaat dat de gemeente het voornemen had om de bank te verwijderen. De gemeente weet niet of de politie verbaliserend heeft opgetreden. Hoe na het eventueel verwijderen van de bank de overlast op het parkeerterrein wordt tegengegaan wordt niet duidelijk uit de antwoorden.

Uitstel

Maandag 16 september werd de “Leugenbank” niet verwijderd maar werden er aanpassingen rond en bij de bank gedaan. Extra betonnen palen zijn geplaatst, om stoppen/parkeren van auto’s te voorkomen, en de peukentegel en vuilnisbak zijn naar een logischer plek verplaatst. Aan het einde van deze maand komt er een overleg op het gemeentehuis tussen, senioren, jongeren, politie en gemeente om afspraken te maken om demontage van de bank te voorkomen. Mocht na een proefperiode de overlast blijven wordt de bank verwijderd.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u de op zondag 15 september gestelde vragen en antwoorden van de gemeente op dinsdag 17 september:

 1.  Klopt het dat maandag 16 september vroeg in de ochtend het "Leugenbankje" achter de walmuur wordt gedemonteerd, verwijderd en opgeslagen?
  • Nee dat klopt niet, het verwijderen en opslaan is uitgesteld.
 2. Zo nee zijn er plannen op de "Leugenbank" te demonteren en op te slaan?
  • Die zijn er wel, maar zijn uitgesteld in afwachting van een nieuw gesprek met belanghebbenden.
 3. Zo ja. Wanneer en hoe zijn de gebruikers van deze bank geïnformeerd?
  • Met de senioren is eerder gesproken, evenals met de oorspronkelijke initiatiefnemer. De senioren zijn mondeling en per mail geïnformeerd, de omwonenden zijn per brief geïnformeerd en de jongeren zijn geïnformeerd door de jongerenwerker.
 4. Is in het gesprek met de gemeente op 2 september de afvaardiging van senioren medegedeeld dat de bank en overkapping voorlopig bleef staan?
  • Toen is afgesproken dat deze zou blijven staan in afwachting van een alternatieve zitplek voor de senioren. Die is vorige week door de senioren gevonden, waarna het proces van de verwijdering van de leugenbank in gang gezet is, evenals het communicatieproces.
 5. Zo ja wat is de reden dat e.e.a. wordt gedemonteerd?
  • De bank vormt al meer dan twee jaar een bron van overlast voor recreanten, passanten en omwonenden. Ook de senioren geven aan last te ondervinden van de groep jongeren. Daarbij is het herhaaldelijk geëscaleerd tot mondeling en zelfs fysiek geweld.
 6. Zo ja is overlast de reden dat de bank met overkapping wordt gedemonteerd?
  • Ja
 7. Zo ja over welke overlast gaat het?
  • Lawaai (tot diep in de nacht), aanroepen van passanten, rommel en vuil achterlaten.
 8. Zo ja wie hebben hier last van?
  • Zie vraag 5.
 9. Zo ja hoeveel aangiften zijn er gedaan bij de politie?
  • Er zijn de meerdere aangiften van gedaan gedurende de afgelopen jaren. Niet alleen bij de politie maar ook via de gemeente.
 10. Zo ja hoeveel keer heeft de politie moeten optreden tegen overlastgevers bij het "Leugenbankje"?
  • De politie heeft herhaaldelijk handhavend opgetreden, en ook de jongerenwerker heeft hen er herhaaldelijk op aangesproken.
 11. Zo ja hebben overtreders een proces verbaal gehad?
  • Dat is ons niet bekend.
 12. Zo ja hoeveel processen verbaal zijn er opgemaakt?
  • Dat is ons niet bekend.
 13. Is de gemeente ervan op de hoogte dat waterrecreanten overlast hebben ondervonden van geluid in de avond en nacht?
  • Zie vraag 5 tm 7.
 14. Zo ja is deze overlast gerelateerd aan de bank bij de walmuur?
  • Ja, het gebruik van deze bank door groepen jongeren is de voornamelijke bron van de overlast.
 15. Zo ja is deze overlast gerelateerd aan de parkeerplaats naast de stadshaven.
  • Ook vanaf de parkeerplaats wordt overlast gemeld
 16. Zo ja hoeveel klachten hebben de gemeente bereikt.
  • We hebben zoals gezegd meerdere klachten ontvangen de afgelopen twee jaar vanuit verschillende hoeken.
 17. Zo ja over hoe groot was het tijdvak waarbinnen de klachten werden gemeld?
  • Zie hierboven
 18. Is de gemeente ervan op de hoogte dat bewoners van de Dijkstraat overlast hebben ondervonden van geluid in de avond en nacht?
  • Ja, daar zijn we van op de hoogte.
 19. Zo ja is deze overlast gerelateerd aan de bank bij de walmuur?
  • Ja zie vraag 14.
 20. Zo ja is deze overlast gerelateerd aan de parkeerplaats naast de stadshaven.
  • In mindere mate, zie vraag 15.
 21. Zo ja hoeveel klachten hebben de gemeente bereikt.
  • Zie vraag 16.
 22. Zo ja hoe groot was het tijdvak waarbinnen de klachten werden gemeld?
  • Zie vraag 17.
 23. Klopt het dat er een plan is om de plek van de huidige bank opnieuw in te richten?
  • Ja daar is al wel over nagedacht.
 24. Zo ja zijn deze tekeningen terug te vinden op een publiek toegankelijk plek?
  • Nee er zijn geen tekeningen van.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha