Wijk bij Duurstede, 26 april 2019. Burgemeester Tjapko Poppens reikte vanmorgen aan drie inwoners uit de gemeente Wijk bij Duurstede een Koninklijke onderscheiding uit. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: de heer W.P.S. van Dijk, de heer L.F. Hoving en de heer P.J.M. Balvers. Allen verdienen deze eer op basis van hun bijzondere inzet gedurende lange tijd ten bate van de samenleving. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen.

Wim Van Dijk

ontvangt de onderscheiding, omdat hij zich vanaf 1972 onafgebroken en op vrijwillige basis inzet voor Hengelsportvereniging ‘De Rietvoorn en Omstreken’. Wim vervult een spilfunctie binnen deze grote vereniging, zowel bestuurlijk als uitvoerend. Al 28 jaar is hij bestuursvoorzitter. Hij behartigt de belangen van de leden bij de vele betrokken organisaties op het gebied van waterbeheer en de sportvisserij. Zo onderhoudt hij contacten met het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, beroepsvissers, visserij beheers commissies en regionale en landelijke hengelsportfederaties. Wim is betrokken bij initiatieven voor het verbeteren van de visstand. En bij het opzetten en onderhouden van de controles van de visserijwet in het buitengebied. De laatste jaren vist hij zelf niet meer, maar hij blijft actief betrokken bij diverse activiteiten binnen de vereniging. Vanaf 2000 is hij veelzijdig vrijwilliger bij voetbalvereniging SVF Cothen. Jarenlang maakte hij wekelijks wedstrijdverslagen van het eerste elftal voor het clubblad ‘de Loeier’. Maandelijks organiseert hij feest- en kaartavonden voor leden. Wim is altijd bereid om anderen te helpen, gevraagd of ongevraagd.

Frans Hoving

krijgt de versierselen opgespeld, omdat hij zich ruim 40 jaren onafgebroken en belangeloos verdienstelijk maakt voor verschillende maatschappelijke doeleinden. Zowel bestuurlijk als operationeel zet hij zich op intensieve en hulpvaardige wijze in voor anderen. Vanaf 1974 ontwikkelde hij allerlei vrijwillige activiteiten voor de Partij van de Arbeid in Wijk bij Duurstede. Zo was hij voorzitter van bestuur en lid van de kascontrolecommissie. Gedurende enkele jaren was hij raadslid en steunfractielid. Frans heeft een grote passie voor de natuur en zet zich bij de lokale Vereniging Natuur en Milieu in voor het behoud van en de zorg voor vogels, zowel plaatselijk als landelijk. Hij onderhoudt o.a. nestkasten voor kerkuilen en ooievaarsnesten, ringt jonge ooievaars en organiseert jaarlijkse (roof)vogeltellingen. Frans heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in de jeugdzorg en in het welzijnswerk. Die zet hij op vrijwillige basis in voor kwetsbare mensen. Hij biedt hen, indien gewenst, zowel praktische als sociale ondersteuning en/of gezelschap. Bij Stichting BED in Wijk bij Duurstede is hij coördinator van het mentorenoverleg en contactpersoon voor externe partners. (Deze stichting zet zich in voor dakloze jongeren.) Frans verricht waar nodig allerlei hand- en spandiensten en biedt de jongeren aandacht en hulp op maat. Tien jaar geleden richtte hij met enkele muzikale vrienden de Stichting Blues in Wijk op. Als secretaris is hij verantwoordelijk voor het contracteren van bands, het werven van leden en sponsoren en het coördineren van bluesavonden. Hij draagt actief bij aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van innovatieve bluesprojecten.

Peter Balvers

spant zich op trouwe wijze, intensief en belangeloos in voor uiteenlopende doelen. Vanaf 1993 draagt hij actief bij aan het reilen en zeilen van de RK Parochie Johannes de Doper in Wijk bij Duurstede. Hij voert allerlei nodige werkzaamheden uit. Zo helpt hij bij het onderhouden van de RK begraafplaats en bij de op- en afbouw van kerkdiensten en andere activiteiten in de kerk. Parochieleden kunnen een beroep op hem doen voor hulp bij vervoer of klusjes, die zij zelf niet uit kunnen voeren. Peter is jarenlang als vrijwilliger actief geweest voor carnavalsvereniging de Kaieschaiters. Diverse organisaties voor goede doelen kunnen op zijn inzet rekenen, bijvoorbeeld bij collectes. Hij coördineerde jarenlang de lokale collecte voor de Epilepsie Vereniging Nederland. Als vaste chauffeur voor Stichting Dit-Is-Het, arbeid met zorg, vervoert hij mensen met een beperking naar hun adres voor werk- of dagbesteding. Sinds enkele jaren is hij ook chauffeur voor de Wijkse Dienst. Peter is vaak actief als vrijwillig verkeersregelaar tijdens diverse evenementen in de gemeente. Zo draagt hij zijn steentje bij aan de verkeersveiligheid. Zijn veelzijdige inzet wordt gekenmerkt door een grote sociale betrokkenheid en medemenselijkheid.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha