Wijk bij Duurstede, 26 april 2018. Vanmorgen reikte burgemeester Tjapko Poppens aan drie inwoners een Koninklijke onderscheiding uit. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats vanaf 10.00 uur in theater Calypso. Deze drie inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw A.M. Berkhout-Karssen, de heer C. van der Heide en mevrouw W.T. Schramowski-van Haeften. Allen verdienen deze eer op basis van hun bijzondere inzet gedurende lange tijd ten bate van de samenleving. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen.

Mevrouw Berkhout-Karssen (Adrie)

ontvangt de onderscheiding, omdat zij zich ruim 30 jaren onafgebroken en belangeloos inzet voor de Cothense samenleving in het algemeen en de Protestantse Gemeente in Cothen in het bijzonder. Zij richt zich als ouderling op de totstandkoming van de liturgie, de verzorging van rouw- en trouwdiensten, op de organisatie van oecumenische diensten en op de organisatie van allerlei diensten. Zij is een echte spil in de uitvoering. Men kan altijd op haar rekenen! Op effectieve wijze investeert mevrouw Berkhout-Karssen in de samenwerking tussen de Katholieke en Protestantse Gemeente in Cothen. Zij initieert en organiseert gezamenlijke vieringen en activiteiten, zoals dauwtrappen op Hemelvaartsdag, oecumenische vieringen rond Kerst, een gedichtenwandeling tijdens Nationale Monumentendag, het rondbrengen van bloemen op Nationale Ziekendag en een gebedsmoment tijdens Wereldgebedsdag in de Vredesweek. Deze activiteiten worden met belangstelling gevolgd en hebben een verbindende werking. Zij is een trouwe helpende hand voor de predikant en gaat indien nodig voor in diensten. Mevrouw Berkenhout-Karssen biedt mensen in haar omgeving een luisterend oor, maar regelt ook praktische zaken en ontzorgt. Zij staat altijd voor iedereen klaar, vanuit een grote betrokkenheid bij mensen.

De heer Van der Heide (Kees)

krijgt de versierselen opgespeld, omdat hij zich al ruim 35 jaren onafgebroken en belangeloos verdienstelijk maakt voor verschillende maatschappelijke doeleinden. Zowel bestuurlijk als operationeel zet hij zich in voor de Wijkse Protestantse kerkgemeenschap, de Stichting Wereldwinkel Wijk bij Duurstede en het lokale natuuronderhoud. Een greep uit zijn persoonlijke verdiensten: de heer van der Heide is koster en zorgt voor openstelling van de kerk bij diensten, trouw- en uitvaartgelegenheden. Hij verricht verschillende activiteiten rondom diensten en verzorgt de administratie voor het College van Kerkrentmeesters. Ook voor het volkstuinencomplex in Wijk bij Duurstede en voor de lokale Vereniging Natuur en Milieu pakt hij allerhande klussen aan, zoals tuinen onderhouden, wilgen knotten, essen stoven en klompenpaden markeren. Zijn kennis over beheer en onderhoud van de natuur draagt hij vakkundig over aan de jeugd. Jaren lang was hij als spin in het web verbonden aan de Wereldwinkel Wijk bij Duurstede. Als penningmeester begeleidde hij enkele financiële operaties, zoals de renovatie van de winkel en twee verhuizingen. Hij stond vrijwilligers in de winkel op vakkundige wijze bij, mede vanuit zijn financiële expertise. De heer van der Heide biedt mensen in zijn omgeving een helpende hand en biedt steun en praktische hulp waar dat nodig is. Dit alles doet hij tot op de dag van vandaag op basis van een grote maatschappelijke betrokkenheid en een groot gevoel voor medemenselijkheid.

Mevrouw Schramowski-Van Haeften (Wil)

krijgt de versierselen uitgereikt vanwege haar langdurige en intensieve inspanningen ten bate van de lokale samenleving. Ruim 30 jaar maakt zij zich belangeloos bijzonder verdienstelijk voor de Katholieke kerk en de Geloofsgemeenschap Johannes de Doper, voor belangenbehartiging op het gebied van welzijn en zorg aan kwetsbare inwoners en voor het reilen en zeilen van Stichting Hospice Duurstede. Een greep uit haar activiteiten: binnen de Katholieke kerk is zij een spil in de (vrijwilligers)organisatie. Zij gaat voor in vieringen, woont vergaderingen van de locatieraad bij en bezoekt mensen thuis. Via ‘Wijk Helpt’, een alliantie van verschillende maatschappelijke vrijwilligers organisaties in zorg en welzijn die gezamenlijk inwoners helpen, is zij de verbindende schakel tussen kerk en het lokale welzijnsnetwerk. Zij is betrokken bij de werkgroep Oecumenische Contacten. Als lid van het bestuur Parochiële Caritas Instelling is mevrouw Schramowski-Van Haeften jarenlang betrokken bij het ondersteunen van minder draagkrachtigen in de gemeenschap. Vanaf de oprichting van de lokale Wmo-adviesraad was zij nauw betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Zij behartigde de belangen van kwetsbare inwoners. Mevrouw Schramowski-Van Haeften stond aan de wieg van Stichting Hospice Duurstede, droeg bestuurlijke verantwoordelijkheid en onderhield contacten met lokale kerken, gemeente en maatschappelijke organisaties. Vanaf 2013 richtte zij zich op het bieden van stervensbegeleiding. Zij is een zeer sociaal en betrokken persoon, die oprecht geïnteresseerd is in het welzijn van mensen en altijd met raad en daad klaarstaat voor hulpbehoevende anderen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha