Wijk bij Duurstede, 3 december 2017. In de programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 staat onderaan op bladzijde 120 een notitie over de aankoop van een woning. Deze luidt:

Middelweg Oost 3: 'In juli 2016 heeft de gemeente op basis van voorkeursrecht de Middelweg Oost 3 aangekocht; eind 2017 is dit notarieel gepasseerd. In 2018 zal het aangekochte worden gesplitst en deels (woning en erf) weer worden verkocht, waarvoor (verkoop-)kosten moeten worden gemaakt. Deze worden geraamd op 40.000 euro en worden verrekend met de overige kosten van aan- en verkoop. Het strategisch grondbezit wordt te zijner tijd bij eventuele ontwikkelingen betrokken en in een dan vast te stellen grondexploitatie opgenomen.'

Mooi, gemeente koopt een woning met een Woz waarde in 2016 van 571.000 euro en heeft in dat jaar ook een calamiteitenweg aangelegd voor 240.000 euro. Geld zat, bij de gemeente zou ik zeggen. De woning zal dan wel verkocht worden in 2018 of later, je geeft toch een fors bedrag uit voor dat zgn. strategische grondbezit dat niet direct iets oplevert.

Natuurlijk gokt deze gemeente met de aankoop om er later bouwgrond van te maken. De gemeente zal de verworven grond met winst willen verkopen aan een projectontwikkelaar om er woningen op te gaan bouwen. Met de visie van een partij die nu in het college zit, om Zuidwijk in te wisselen voor de Geer III én de massale protesten die in 2016 te horen waren van bewoners tegen Zuidwijk, vraag ik me af of het risico van deze aankoop wel goed overwogen is. Ik hoop niet, net zoals met een ongebruikte calamiteitenweg, dat er weer geld over de balk gesmeten wordt. Als u het weet, kunt u reageren.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha