Geachte raadsleden,

Cothen, 29 juni 2021. Binnenkort neemt u de beslissing over het al dan niet toestaan van maximaal 25 windmolens in het buitengebied van deze gemeente, ieder met een maximale hoogte van 25 meter. Dat dit geen eenvoudige beslissing is, is evident. De noodzaak van de energietransitie staat voor de meeste inwoners dan ook niet ter discussie, wel de wijze waarop. Hoe zorgt u ervoor dat de transitie niet ten koste gaat van de gezondheid van de inwoners, wiens belangen u als raad immers hoort te dienen, en van de leefbaarheid van deze mooie streek.

In eerste instantie lijkt het een sympathiek voorstel. Na alle weerstand die de enorme molens zoals beoogd rond de Goyerbrug oproepen, valt 25 meter ogenschijnlijk wel mee. Totdat je je realiseert hoe ver ook deze molens de omgeving gaan bepalen als het er zoveel zijn. En ook deze molens geluidsoverlast produceren. Om nog maar te zwijgen van de vele vogels die in de wieken zullen verdwijnen, juist omdat ze lager zijn. In de gemeente Hollands Kroon staan, naast de gigamolens, ook veel kleine molens op boerenerven. Ik adviseer u dringend daar een kijkje te gaan nemen voor u tot een positief besluit overgaat. De ambitie om de gemeente aantrekkelijker te maken voor toerisme kunt u dan zo wie zo opzij schuiven.

Met pijn in het hart zijn veel inwoners akkoord gegaan met de komst van een aantal grote zonneweides rond Cothen. Het blijft moeilijk te verteren dat goede grond wordt opgeofferd terwijl er nog zoveel ruimte op daken beschikbaar is, onder andere op de daken van het bedrijventerrein. Maar alles beter dan windmolens, is de overheersende gedachtegang. Hiermee wordt al een flinke bijdrage geleverd, want ook deze projecten hebben een grote impact op het landschap. Voor velen was de schrik groot toen duidelijk werd dat dit nog steeds niet betekent dat de wethouder zijn onzalige plannen van tafel zou halen.

Vandaag werd opnieuw duidelijk dat de energienetwerken absoluut niet zijn berekend op de enorme toename van wind- en zonne-energie. Het gaat nog jaren duren voor dit wel het geval is. Dat wil niet zeggen dat we daarom achterover moeten leunen. Maar wel dat het de hoogste tijd is voor een pas op de plaats waar het gaat om het opwekken van meer energie en veel meer te gaan investeren in de opslag van de opgewekte energie en in maatregelen die de behoefte beperken zoals woningisolatie. Veel burgers hebben zelf al flink geïnvesteerd in zonnepanelen. Als de opgewekte energie nog maar gedeeltelijk kan worden teruggeleverd aan het net en daarmee de terugverdientijd gaat oplopen, heeft dat een remmende werking op andere investeringen in de eigen woning. Immers, je kunt je geld maar één keer uitgeven. En het ondermijnt het draagvlak.

Door nu in te stemmen met deze molens laat u de belangen van enkele ondernemers wel erg prevaleren boven die van de overige inwoners. Waar de wethouder staat, is wel duidelijk gezien zijn carrièreswitch. Van u verwacht ik dat u aan de belangen van álle inwoners evenzeer hecht. In dat geval rest u maar één optie, namelijk dit voorstel verwerpen.

Voor meer achtergrond informatie lees de aan dit onderwerp gerelateerde artikelen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha