Langbroek, 30 mei 2021. Het college heeft de intentie om meerdere windmolens toe te staan in het Weteringgebied en zet inwoners en belangenorganisaties buiten spel. Inwoners hebben massaal bezwaar gemaakt tegen het gebrekkige plan. De geloofwaardigheid van het college en raad staat op het spel wanneer er wel inspraak en draagvlak gevraagd is maar er vervolgens niets mee gedaan wordt.

Wethouder Marchal heeft bevestigd dat er na 1 windmolen meer kunnen volgen. Hierdoor is het ‘maximaal 1 molen in het Weteringgebied’ persbericht van het college wederom misleidend. Hij zegt het niet, maar het is niet te voorkomen dat met een eenvoudig beroep op het gelijkheidsbeginsel iedere kwalificerende ondernemer straks een turbine kan aanvragen.

In het plan stelt het college voor een ‘ja, mits’-benadering te gaan hanteren voor windmolens, waar het nu ‘nee, tenzij’ is. Dit zegt genoeg over de intenties en het is onverantwoordelijk dat kwetsbare gebieden en woonomgevingen zo behandeld worden. Wij zijn tegen het vereenvoudigen van het proces om windmolens te kunnen plaatsen.

Ook maakt dit plan het mogelijk dat de geluidsproductie van windmolens niet meer onder de wettelijke afspraken voor het Stiltegebied hoeft te vallen. In het huidige voorstel zijn er geen toepasbare geluidsbeperkingen voor windmolens en mag inbreuk gemaakt worden op de bestaande Stiltegebied afspraken. In het kader van duurzaamheid en leefbaarheid voor mens en natuur is het totaal ongepast om windmolens uit te zonderen van de geluidsnormen die we al jarenlang met elkaar hanteren. Daarnaast stelt het plan dat niet gecontroleerd zal worden of de aanvrager de windmolen qua gebruik werkelijk nodig heeft en of deze voor eigen gebruik is (of bijvoorbeeld voor commerciële exploitatie). Dit is natuurlijk onacceptabel en werkt willekeur en misbruik van windmolens in de hand.

We zijn van mening dat Natuur Netwerk Nederland-gebieden (NNN) expliciet moeten worden uitgesloten in de plannen voor de bouw van windmolens, op dit moment wil de gemeente dat niet doen want ze vinden het ‘te ingewikkeld’.

In de voorbehandelingen is altijd gezegd dat de initiatiefnemers een verplichting hebben om voor draagvlak in de omgeving te zorgen. De nota omschrijft zelfs dat dit aantoonbaar en verifieerbaar gemaakt moet worden. Het plan van het college daarentegen stelt voor dat ‘bewijs moet worden geleverd van het feit dat de direct omwonenden (buren) zijn ingelicht.’. Het slechts informeren van directe buren is absoluut onvoldoende als verplichting en ondermijnt de eis om voor draagvlak te zorgen bij omwonenden. Dit geeft geen enkele waarborg en is veelzeggend over hoe het college tegen inwonersbelangen en draagvlak aankijkt.

Stuitend is dat het college voorstelt om alleen buren die wonen op een direct aangrenzend perceel als ‘omwonenden’ te definiëren en recht op eventueel bezwaar te geven. Dit is een onacceptabele grove inperking van het recht van buurtbewoners om bezwaar te kunnen maken. Dit doet geen enkel recht aan het feit dat een windmolen van 25 tot 30 meter tiphoogte een enorme inbreuk kan zijn op de levensvreugde van omwonenden. Het college lijkt dit puur geformuleerd te hebben om de kring met mogelijke bezwaarmakers te beperken. Dit moet aangepast worden naar mensen die direct zicht hebben op de windturbine.

Verder stelt het college een hardheidsclausule voor waarmee het college zelf te allen tijde kan afwijken van het bestemmingsplan! De bekende slager die zijn eigen vlees keurt…. Het voorgestelde plan zit dusdanig slecht in elkaar en het college is op het onderwerp van windmolens zo weinig consistent dat inwoners bescherming en zekerheid eisen van waterdichte afspraken. Ter voorkoming van willekeurige toepassing en discussies later is een hardheidsclausule onacceptabel.

Ook wordt nergens beschreven wat er gebeurt met de turbine bij functiewijziging van de (agrarische) onderneming. Wie is er (wanneer) verantwoordelijk voor het weghalen van de turbine als deze niet meer gebruikt wordt. De afspraak moet altijd zijn dat zodra de identiteit van de eigenaar of de functie van het perceel wijzigt de vergunning van de windmolen opnieuw geëvalueerd moet worden en bij niet kwalificeren netjes moet worden afgebroken en opgeruimd door de eigenaar. Tenslotte, wij ondersteunen het plan dat eerst de daken van de bebouwing optimaal benut moeten worden voor zonne-energie voor dat er over windmolens kan worden gedacht. Wijk bij Duurstede heeft nog ongelofelijk veel lege daken, ook op het industrieterrein en in het buitengebied.

Het voorgestelde paraplubestemmingsplan is zeer gebrekkig en kan niet van toepassing zijn op het Langbroekerweteringgebied. 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha