Wijk bij Duurstede, 17 mei 2021. Er is in Wijk een “stadsdichter”. Dat wordt je door vrienden op de juiste politieke plek te hebben. Politieke vrienden die kunnen beschikken over belastinggeld. Die zorgen dat je jarenlang stadsdichter kan blijven. Via de gemeente krijg je schnabbels aangereikt met de aankondiging “stadsdichter”. Daarnaast is hij ook ontwerper, het wat armoedig aandoend Art. 1 Grondwet wat in de raadszaal hangt is bijvoorbeeld van zijn hand. Ook voor dat soort opdrachtjes vraagt de gemeente hem. “Onze” stadsdichter is ook vrijwilliger bij de op subsidie draaiende energiecorporatie (Eigen Wijkse Energie Coörperatie: EWEC). Deze EWEC mag ook de gemeentelijke voorlichting doen over windturbines en zonneparken. De EWEC krijgt daarvoor ruim baan in het WijksNieuws. Deze advertorials worden niet vooraf gegaan met het zinnetje dat ze een advertorial zijn. De EWEC krijgt ruimte in Wijksnieuws voor columns. De EWEC is niet blij met de beelden die van windturbineplannen worden gemaakt. De stadsdichter doet in zijn column een dringende oproep: “Hoe heeft u die beelden eigenlijk gemaakt?” Hij moet het kunnen uitleggen. Hij MOET het uitleggen.

RES in Beeld legt het graag uit. De uitleg is al maanden op de website te vinden. (Ook de uitleg over de beelden van het Weteringgebied.) Helaas heeft de stadsdichter geen tijd gehad om het te lezen, maar had hij wel tijd voor een wat vooringenomen stukje.

De stadsdichter schrijft dat hij precies weet hoe je windturbines in foto’s moet intekenen en dus geen fouten zou maken. Daarop vroeg ik als projectleider hem voor een beeldinterview, zodat hij voor kon doen hoe het volgens hem zou moeten. Helaas heeft hij door corona weinig opdrachten en daardoor geen tijd voor een interview. (Ja dat begrepen wij ook niet helemaal.) We boden aan hem te betalen voor zijn tijd maar ook dat sloeg hij af.

In zijn laatste email schreef hij: “Kort en goed: ik voel er weinig voor om mijn kennis, betaald of niet, in te zetten voor een groepering die mijn sympathie niet heeft. De in de (sociale) media aan elkaar te linken stichting 'RES in beeld', de politieke club 'Duurstede voor Democratie' en een ex-wethouder wiens aftreden redelijk veel stof deed (en nog doet) opwaaien; het geeft mij geen vertrouwen in de wijze waarop er straks met de input van een beeld-interview met mij wordt omgegaan.”

Hij heeft geen enkele moeite met hoe hij met mij omgaat blijkbaar. Maar in beeld vertellen wat hij op zijn lever heeft gaat hem dan te ver.

Ziehier de polarisatie in de samenleving die de windlobby veroorzaakt. Toch zit hier een geweldige kans voor zowel gemeente als stadsdichter: Een aantal dingen hebben we vast kunnen stellen:

  • Er komen 25 windturbines in Wijk bij Duurstede.
  • De stadsdichter kan de toekomstige omgeving in beeld brengen met al zijn kennis en ervaring.
  • De stadsdichter heeft door corona tijd voor opdrachten.
  • De wethouder heeft op het NOS journaal gezegd “als een haas” beeld te moeten gaan maken.
  • De gemeenteraad neemt 6 juli het besluit over de windturbines.

Dan kan je concluderen dat de stadsdichter van de gemeente de opdracht krijgt om met gezwinde spoed de 25 windturbines te gaan fotoshoppen! Waar wachten ze op?

Het is niet in het belang van de miljarden subsidie binnenharkende windlobby om u te laten weten wat ze van plan zijn. Het liefst zouden ze onder de radar de plannen er door fietsen zodat de Wijkenaren helemaal geen inspraak hebben op hoe ons eiland in het weiland gaat veranderen. De politieke verbanden met de lobby zijn niet in het belang van ons, inwoners van Wijk. Dit is onder andere de reden dat Duurstede voor Democratie is opgericht. Vóór democratie, tegen lobbycratie! Iedereen die het gemarchandeer van belanghebbenden in de gemeente zat is, is welkom om zich aan te sluiten bij ons.

Willem Joustra Voorzitter

Duurstede voor Democratie

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha