Wijk bij Duurstede, 8 maart 2021. Het ontbreken van draagvlak voor windmolens in Wijk, Cothen en Langbroek was de reden voor B&W om de samenwerking bij de Regionale Energie Strategie (RES) met Houten, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug per 1 maart jl. te stoppen. Aldus het desbetreffende AD-artikel wat, zoals wel vaker, een onvolledig, allesbehalve objectief en naar mijn mening gekleurd interview was.

Overigens kondigde VVD en BurgerBelangen eerder een motie aan om op 23 maart de RES-samenwerking ter discussie te stellen. Maar dat had te veel de schijn van een verkiezingsstrategie in plaats van een serieuze, geloofwaardige beleidswijziging {…). Daarom leek het bericht in eerste instantie een wijselijk besluit van B&W om toch al per 1 maart te stoppen. Maar…, uit de latere reacties in de media leek dit op solitaire paniekvoetbal van B&W in een wedstrijd zonder publiek: Want niet alleen voor de collega-wethouders uit de andere Kromme Rijngemeenten, ook voor de Wijkse raadleden kwam het stoppen van de Wijkse RES-samenwerking als een donderslag bij heldere hemel! Er was TOTAAL GEEN VOOROVERLEG geweest over dit abrupte einde, iedereen moest het uit de media vernemen. Er waren soms furieuze reacties in niet mis te verstane bewoordingen. Maar in latere, soms tegenstrijdige, berichten van de wethouder in de media werd alles weer gerelativeerd, of tegenstrijdig verwoord, niet ongewoon.

Maar wat erger is en het vertrouwen van inwoners in de Wijkse politici nog veel verder heeft ondermijnd: het breken van de verkiezingsbelofte van de coalitie VVD/PCG/GL om geen windmolenplannen uit de ijskast te halen tot na de verkiezingen in 2022! En de facto nog erger: dat een raadsmeerderheid vorig jaar al akkoord ging met de RES-samenwerking en onderzoek naar windmolens! Maar als de beloftes aan de inwoners niet worden nagekomen, en als er over het stoppen van de RES-samenwerking door B&W vooraf helemaal geen overleg is geweest met de andere betrokken RES-wethouders, en zelfs niet met de eigen Wijkse gemeenteraad? Hoe ongeloofwaardig en onbetrouwbaar kan een coalitie worden? Kabinetten en ministers zijn om minder afgetreden. Het vertrouwen is compleet zoek, wat moeten we als inwoners nu nog geloven?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan, vertegenwoordigt de inwoners (wordt door sommige nog wel eens vergeten) bepaalt de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente, en controleert of het college van B&W het beleid goed uitvoert ... Nou, een deel van de raad mag ook wel eens de hand in eigen boezem steken i.p.v. in die van B&W, zo heeft de praktijk ons geleerd. Zie de media, en vooral ditiswijk.nl! Maar hopelijk kan de raad na hun vergadering van 8 maart het Wijkse college van VVD/PCG/GL voortaan tijdig en beter controleren en waar nodig bijsturen?

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Dat bleek recent ook weer met Diftar en helemaal met de RES-aanpak: wat een misleidend, kinderachtig en zoet kleurenplaatje met 20 m hoge windmolens als illustratie bij uitnodigingen voor een, gemanipuleerde, enquête en online schijn-‘inspraak’. Een aanpak die veel protesten opleverden en de wethouder weer eens duidelijk maakte dat er absoluut geen draagvlak is voor windmolens. Nog voor kleine, nog voor mega grote van 240 m. Die horen op zee en niet op 400 m afstand van onze woningen.

Tot slot aan onze gemeenteraad: denk s.v.p. aan het woon- en leefklimaat en gezondheid van ALLE INWONERS, waarvoor alvast dank!

Met vriendelijk groet, Dick van den Berg

Lees ook voor meer achtergrondinformatie en een tijdlijn de gerelateerde artikelen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha