Wijk bij Duurstede, 5 januari 2021. Eind 2019 ging de gemeenteraad akkoord met het aanbieden van de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling, aan inwoners van Noorderwaard-Noord. Ter voorbereiding op het, in de toekomst, aardgasvrij maken van deze buurt, kan men aan deze "regeling" deelnemen om de eigen woning te isoleren en eventueel te voorzien van zonnepanelen. De gemeente is niet degene die de woningverduurzaming financiert, maar laat zich lenen voor het innen van de maandelijkse aflossingen bij de deelnemers, via een ingewikkelde belastingconstructie.

De reden hiervoor is dat men zich op deze wijze niet hoeft te houden aan de Wet op het Financieel Toezicht, en ongehinderd iedere woningeigenaar die dat zou willen van een financiering kan voorzien, ongeacht of men deze hogere schuldenlast wel kan dragen. Geen krediettoets. Geen kredietregistratie. Je zou verwachten dat een lokale overheid haar burgers wel zou beschermen tegen dit soort groene cowboy-praktijken, maar niets is minder waar in ons mooie Wijk.

Hieronder een overzicht van nog meer opmerkelijke wetenswaardigheden over deze regeling.

Surprise! Het is geen gemeentelijke regeling

Gemeentelijke en andere overheidsregelingen kenmerken zich door een aantal zaken; zo komt het nooit uit de koker van een commercieel bedrijf dat zelf aan de regeling verdient, wordt de regeling doorgaans gefinancierd met publiek geld en hebben degenen die deelnemen er vaak ook echt financieel baat bij. Daarbij zijn lokale overheden verplicht hun regelingen te publiceren op Overheid.nl. Dat is hier allemaal niet het geval, en het is dus ook echt géén gemeentelijke regeling. Waarom heet het dan wel zo?

De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling is een commercieel product, met een hele handige naam. Marketing-technisch gezien dan. Het wekt bij consumenten ontzettend veel vertrouwen, zonder dat je er veel voor hoeft te doen als bedrijf. "Een gemeentelijke regeling, dus het zal wel goed en voordelig zijn", denkt men al snel. Slim bedacht van Woonpas BV als ondernemer, maar nogal bedenkelijk om je als gemeente met dit soort marketingpraktijken in te laten. Die mag best wat zuiniger zijn op het vertrouwen dat haar inwoners in haar stellen. En dus wat transparanter over waar een woningeigenaar nu werkelijk aan deelneemt: niet aan een gemeentelijke regeling dus.

gvrofferte

De gemeente: "Uw woonlasten stijgen niet!" De auteur van dit briefje:"In bovenstaand voorbeeld kost deelname aan de GVR ruim 5.500 euro aan rente en bijkomende kosten in totaal. Dat is 10 jaar aan maandelijkse betalingen. Geld lenen kost geld."

De geclaimde woonlastenneutraliteit is twijfelachtig

Er wordt compleet voorbij gegaan aan alle signalen uit de markt dat woonlastenneutraal verduurzamen gewoonweg (nog) niet mogelijk is. Een utopie, noemt men het zelfs: verduurzamen zal voorlopig altijd duurder zijn dan wat je ermee bespaart. Het Planbureau voor de Leefomgeving, ook een overheidsorganisatie nota bene, onderzocht dat. De gemeente blijft echter stellen dat dit één van de grote voordelen van de GVR is. Blijkbaar is het woord van een commercieel bedrijf betrouwbaarder dan de onderzoeken van het PBL. Totdat een deelnemer de offerte gaat tekenen trouwens, dan wordt uiteraard wel even vermeld dat de werkelijke toekomstige energielasten toch vooral aan het eigen gedrag liggen. Men wil er natuurlijk uiteindelijk niet op vastgepind worden, zo'n verkooppraatje. Juridisch goed ingedekt, noemt men dat.

De kwalijke promotie van de GVR als woninggebonden financiering

In het initïele raadsvoorstel stond al vermeld dat woninggebonden financieringen (een schuld die bij de woning hoort en niet bij de eigenaar) wettelijk nog niet mogelijk zijn. En dat klopt. Sterker nog, de plannen voor het mogelijk maken van een dergelijke financiering in de toekomst, zijn afgelopen september geschrapt door het kabinet: "Europese en nationale regels staan in de weg om een lening in te voeren die niet direct aan een persoon is gekoppeld." Dat de gemeente, bij monde van de wethouder, in de landelijke media laat optekenen dat de GVR een woninggebonden financiering zou betreffen, is, laat ik het eens voorzichtig zeggen, een bijzonder onjuiste voorstelling van zaken.

Zeer zorgwekkend, zo'n uitspraak, want het impliceert namelijk dat de woningeigenaar niet hoofdelijk aansprakelijk zou zijn voor de resulterende schuld, wanneer men besluit deel te nemen aan de GVR. En dat is niet zo. Als ik het minder voorzichtig zou zeggen, zou ik het een ronduit bedrieglijke uitspraak noemen. Willens en wetens gedaan. Dit is geen kwestie van een mening, of luisteren naar een door de BV ingehuurde expert die vind dat het wel kan. Feit: Woninggebonden. Financiering. Bestaat. Niet. Punt. Hoe kan een lokale overheid ongestraft dit soort kwalijke onwaarheden verspreiden, ten voordele van zichzelf en een commercieel bedrijf?

De GVR kent wel degelijk financiële risico's

uitdeofferte

Erg kwalijk is ook dat in de folder en de offerte voor de woningverduurzaming, expliciet staat vermeld dat er geen financiële risico's kleven aan dit product. Dit is pertinent onwaar. Naast dat er aantoonbaar een hogere schuldenlast ontstaat, wat op zichzelf al een financieel risico inhoudt, weet niemand hoe deze GVR woningen in de toekomst in de markt gaan presteren. Een verplichting om, bij de koop van de woning, een schuld te moeten overnemen van een vorige eigenaar, kan een potentiële koper net zo goed doen afzien van de koop. Waarna de verkoper dus niets anders rest dan een andere koper te zoeken die hier wel toe bereid is, óf te zakken in verkoopprijs, óf zelf de restschuld maar te voldoen. Zeer misleidend dus, dergelijke claims. Werkelijk onbegrijpelijk dat een lokale overheid op een dergelijke, bevooroordeelde manier woningeigenaren van informatie voorziet over het aangaan van een schuld. Hóe kan dit überhaupt plaatsvinden?

Wel of niet doorgaan met de GVR?

Inmiddels zijn er 2 extra voorbesprekingen geweest en staat dit onderwerp binnenkort wederom op de agenda van de gemeenteraad. En het is fijn dat de gemeenteraad besloten heeft hoor, om hier wat beter naar te kijken. Als ze zich nu ook nog even net zo druk maakt om de misleidende marketing van dit product en de belangen van de woningeigenaren, in plaats van alleen de financiële en juridische risico's voor de gemeente compleet door te akkeren.... Want over een objectieve en eerlijke informatievoorziening omtrent het aangaan van deze schuld, de financiële risico’s voor de woningeigenaren, en hoe voordelig de GVR nu werkelijk voor hén zou uitpakken, daar lijkt vooralsnog niemand zich echt druk om te maken.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha