Wijk bij Duurstede, 13 januari 2020. Het is droevig dat bewoners wederom een goed onderbouwd parkeerplan moeten toelichten. Een gedegen onderzoek van de Stichting Wijkse Stadshaven wordt genegeerd, terwijl juist dat onderzoek is gebaseerd op een bron aan kennis en ervaring op het vlak van onderzoek en statistiek. Maar bovenal gaf dat onderzoek aan dat uitbreiding niet noodzakelijk is. Schil met Pit deed het nog eens dunnetjes over met drônebeelden gemaakt op een marktdag, op woensdagochtend.

Na het autoluw maken van de Markt wordt een voorstel voor een parkeerplaats nu om zeep geholpen. Het plan wordt onnodig duur gemaakt door het in een vroeg stadium inschakelen van een extern bureau en door het stellen van onnodige zware eisen aan de uitvoering. De aanname dat er extra verkeer zal ontstaan in de binnenstad door de parkeerplaats bij de R.K. Kerk kan makkelijk worden weerlegd. Feit is dat alle afwegingen bij het hoofdstuk “waarom het HDSR terrein” in een presentatie aan de raad net zo van toepassing zijn op het kerkplein. Uit de nota “parkeernormen” van 2016 blijkt dat het voorstel van Schil met Pit valt binnen de daar vermelde uitgangspunten. Bij de “placemaking Markt” inspraakrondes werd niet gesproken over compensatie van het verlies aan parkeerplekken. Een eventueel verlies van tussen de 18 (zomer) en 24 (winter) parkeerplekken op de Markt wordt gecompenseerd door de parkeerplaats naast de R.K. Kerk.

We moeten constateren dat een weitje tijdelijk wordt opgeofferd terwijl in de visie “bestemmingsplan Binnenstad” (memo van 8 mei 2017) het geheel rond het Walplantsoen na 2021 op de schop gaat. Tijdelijk betekent een desinvestering voor aanleg en huur voor 10 jaar voor het weitje met 19 parkeerplekken. Tijdelijk kan nu al gebruik worden gemaakt van de parkeerplaats naast de R.K. Kerk. Een parkeerplaats voor 18 tot 20 parkeerplekken met één of twee uit/ingangen naar het Walplantsoen. Dat kan zelfs zonder grote investering (€60k versus €105k). Dit in afwachting van een lange termijn visie over het Walplantsoen. De investering voor een tijdelijke oplossing op het weitje kan dan komen te vervallen.

Ongehoord is ook dat de overeenkomst met HDSL per 01/01/2020 is getekend en bewoners willens en wetens aan het lijntje zijn gehouden. Waar is die wens van de gemeente om betrokkenheid van bewoners te stimuleren? Wat wordt bedoeld met de invulling van duurzaamheid en behoud van natuurschoon, als moeiteloos de mooiste plekken worden ingeleverd voor parkeerplaatsen? Onnodig en kostenverhogend, want worden er nu twee parkeerplaatsen aangelegd? Één bij de R.K. Kerk en één op het HDSR weitje? Of wordt die van het weitje alvast tijdelijk gerealiseerd en sneuvelt het andere en betere voorstel van bewoners vanzelf als de begroting wordt behandeld? Schil met Pit hoopt dat de raad de inspanningen van bewoners om te komen tot een kostenbewust, groen en snel te realiseren plan voor de compensatie van parkeerplekken van de Markt zal honoreren.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha