Wijk bij Duurstede, 25 april 2019. Uit gedegen onderzoek van de stichting Wijkse Stadshaven en nog eens extra gecontroleerd met luchtfoto’s tijdens de drukke weekmarkt op 17 april vóór Pasen in opdracht van Schil met Pit blijkt dat er genoeg ruimte over is om het verlies van de 14 tot 20 parkeerplaatsen van de Markt op andere locaties te compenseren.

Al op 2 februari 2018 hebben Peter Jansen en Frits Kragt van de Stichting Wijkse Stadshaven een gedegen onderzoek overhandigd aan de toenmalige wethouder Jeroen Brouwer. Deze wethouder onderschreef enkele van de conclusies waaronder dat uitbreiding van parkeerplaatsen in de stadshaven voorlopig niet aan de orde is. (publicatie Wijks Nieuws 07-02-2018) Daar denkt wethouder Willem Joustra (VVD) kennelijk nu anders over.

Aanleiding voor het onderzoek door de stichting Wijkse Stadshaven waren de verschillende standpunten over het verlies van parkeerplaatsen nu de markt autoluw is. Het rapport gaf onomwonden weer dat er op korte termijn, buiten grootschalige evenementen zoals Shantyfestival, Lekkodagen en Kleurrijk uit in Wijk etc. geen compensatie nodig is voor het verlies van de 14 tot 20 parkeerplaatsen op de Markt. Schil met Pit ondersteunt de visie en resultaten van het onderzoek, maar wilde toch nog even met “eigen ogen” controleren of er tijdens marktdagen geen problemen zijn met parkeren. Daartoe hebben ze een fotograaf bereid gevonden om op woensdag 17 april, tijdens de marktdag, luchtfoto’s (opnames vonden plaats om 11.00 uur s’morgens) te maken. Het blijkt dat de Stichting Wijkse Stadshaven volledig gelijk heeft en er op diverse parkeerplaatsen ruimte over is om het verlies op te vangen. Op deze marktdag waren er 63 parkeerplaatsen onbenut.

Schil met Pit biedt een aantal praktische aanbevelingen om duidelijker te maken waar bezoekers hun auto’s kwijt kunnen: Zorg voor uniforme informatie en toegestane parkeertijden op de hieronder vermelde parkeerplaatsen (zie foto “parkeren eenduidigheid?”)

Parkeren op het Walplantsoen

Wordt nog niet geheel benut maar wel zeer toegankelijk.

  • Parkeren maximaal 2 uur (parkeerschijf verplicht)
  • Geen onderscheid tussen bezoeker en vergunninghouder (mogen beiden maximaal 2 uur parkeren)

Parkeren op de parkeerplaats bij de haven

Er is zeker overdag ruimte voor meer auto’s, maar maak extra duidelijk dat hier parkeren overdag ook voor niet-vergunninghouders is toegestaan voor maximaal 3 uur. Nu zie je “door de borden de boodschap niet meer”. Verwijder het Bord P vergunninghouders,

  • Parkeren maximaal 3 uur (parkeerschijf verplicht)
  • Altijd en voor onbepaalde tijd voor vergunninghouders (blauwe bord “Vergunninghouders” kan weg is dan overbodig en alleen maar verwarrend voor bezoekers)

Parkeren naast de RK Kerk (compensatie voor verlies van 14 tot 20 parkeerplaatsen op de Markt)

Het huidige aantal parkeerplaatsen bij de katholieke kerk uitbreiden met meer dan 20 plaatsen. Dit is tevens de meest ideale- en meest toegankelijke vervanging van de 14 tot 20 verloren parkeerplaatsen op de markt. Een aanslag op het groen, door uitbreiding van parkeerplekken bij het Walplantsoen, langs de dijk of bij beide parkeerplaatsen bij de Stadshaven, hopen we met dit voorstel te voorkomen.

Mogelijk zou een van de twee trappen, vanaf het Walplantsoen naar de parkeerplaats, veranderd kunnen worden in een doorgang voor auto’s. Nu moet men via de Veldpoortstraat en Klooster Leuterstraat bij deze parkeerplaats komen. Vaak worden deze parkeerplekken niet benut. Het is de enige parkeerplaats voor eventueel betaald parkeren tegen een bescheiden uurtarief via een betaalautomaat, welke halverwege het parkeerterrein wordt geplaatst. De betaalautomaat geldt alleen voor bezoekers, niet voor vergunninghouders. Het verkregen parkeergeld wordt gebruikt om de investering voor de aanpassing van het gebied rond de RK kerk te compenseren. Het zou zelfs via een klein bedrag aan opgeld ook extra inkomsten kunnen opleveren voor de RK Kerk.

Overleg is gepleegd met een representant van de locatieraad van deze kerk, die niet onwelwillend tegenover deze plannen staat. De grond is voor een gedeelte eigendom van de RK kerk waar de gemeente een gebruiksrecht op heeft en het uitbreidingsdeel is al eigendom van de gemeente.

  • Betaald parkeren maximaal 3 uur (parkeerautomaat halverwege)
  • Extra en betaald parkeren voor zo’n 20 stuks!
  • Onbeperkt parkeren voor vergunninghouders (blauwe bord “Vergunninghouders” kan weg; alleen maar verwarrend)

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha