Wijk bij Duurstede, 20 april 2019. Herhaaldelijk worden er nieuwe plannen gelanceerd voor het algehele parkeerprobleem zonder het nu eens en voor altijd goed op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat er zich geen wezenlijke problemen voordoen bij het parkeren in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Het probleem doet zich enkel voor tijdens evenementen, doordat weinig gebruik wordt gemaakt van het parkeren op het evenemententerrein, dat te ver van de binnenstad af ligt. Onder andere platform “Schil met Pit”, de stichting Wijkse Stadshaven, de winkeliersvereniging denken mee en maken zich sterk om dit probleem in één keer op te lossen.

Steeds weer opnieuw komen bewoners en de politiek met alternatieven om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijker te maken, waarvan ook het parkeerbeleid deel uitmaakt.

De stichting Wijkse Stadshaven heeft over de periode 2015-2018 tellingen gehouden van parkeren in en rondom de binnenstad. Ook als de Markt bezet is door activiteiten (woensdagmarkt of kermis), blijkt het te kort aan parkeerplaatsen mee te vallen.

Om voor eens en voor altijd tot een gedegen parkeervisie te komen bieden Schil met Pit, de stichting Wijkse Stadshaven en de winkeliersvereniging oplossingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de evenementen georganiseerd in en rond het kasteel en de andere evenementen in de binnenstad. In het eerste geval zou gebruik kunnen worden gemaakt van de ruimte die er nu reeds is en de ruimte die straks helemaal vrij komt op de plaats bij de gemeentewerf, die is immers op loopafstand van het kasteel. De gemeentewerf zal over niet al te lange termijn (gesproken wordt over uiterlijk twee jaar) verhuizen. Bij herontwikkeling van dit gebied kan dan een parkeerterrein voor ten minste 40 auto’s worden ingepland. Dat zou in de behoefte van de exploitant van het kasteel kunnen voorzien. Bezoekers van bruiloften en partijen zouden dan dichterbij kunnen parkeren en geen gebruik meer hoeven te maken van de parkeergelegenheid bij de molen.

Wat betreft de parkeermogelijkheden in de binnenstad zijn er al in 2004 door het Bouwfonds bij de ontwikkeling van het Veilingterrein toezeggingen gedaan voor extra parkeergelegenheid. Deze hebben helaas niet geleid tot concrete daden. Nu doet zich weer een unieke mogelijkheid voor bij de geplande bouw van een appartementencomplex tegenover het Huis van de Gemeente, op de plaats van het oude postkantoor, de bibliotheek en mogelijk zelfs het terrein van de RABO bank. Het is de laatste locatie om vrij simpel, door het aanwezige niveauverschil ter plaatse, extra parkeergelegenheid te realiseren onder de geplande bebouwing. Die gelegenheid zou voor ten minste 100 extra parkeerplekken, naast parkeergelegenheid voor bewoners, voorwaarde moeten zijn in de onderhandelingen met projectontwikkelaars. Een unieke oplossing wat betreft parkeerplekken voor bezoekers aan evenementen (eventueel zelfs tegen betaling). Schil met Pit wil dat de gemeente duidelijkheid schept in de plannen en een toelichting geeft in welk stadium deze plannen zich bevinden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha