Wijk bij Duurstede, 12 maart 2019. Over het omstreden windpark Goyerbrug, vlak langs het AR-kanaal, zullen op 12, 13 en 14 maart informatiebijeenkomsten worden gehouden door de initiatiefnemer en adviseurs. Zie voor locatie en tijdstippen onderstaande link. Naar verwachting komen de meeste mensen, al of niet in het geel, op 12 maart om 19.00 uur! Overigens worden alle hinder en risico’s waarschijnlijk nog steeds gebagatelliseerd, zo ook op de site http://windparkgoyerbrug.nl . Hoewel die onlangs is geüpdate, staan de windmolens nog steeds verkeerd op de kaart en de eerdere geluidscontouren zijn al maanden geleden weggehaald ..:

Hoe wil de initiatiefnemer aantonen dat de geluidsoverlast van Windpark Goyerbrug beduidend minder zal zijn dan nu in Houten? En dat de impact voor omwonenden in Wijk en Cothen en veiligheidsrisico’s voor de scheepvaart meevalt c.q. beheersbaar zijn? Eis daarom een Milieu Effect Rapportage van gemeente Houten en provinciale staten. Maar ook van gemeente WbD, want allen hebben een wettelijke zorgplicht. Waarom eist Culemborg wél een m.e.r. voor hun tweede windpark en Houten niet?

Terwijl Wijk mordicus tegen is, proberen politici opnieuw windmolenplannen uit de kast te halen om aan te sluiten bij de Goyerbrug, zie o.a. de volgende artikelen en links: ad.nl utrecht (08-03-2019) en Wijks Nieuws.nl (08-03-2019), Politici zijn dus wel gevoelig voor protesten in gele hesje als het om zonnevelden gaat, maar slaan alle waarschuwingen voor 250 m hoge windmolens in de wind?

Ter info nog een link naar een interview met dr. Fred Udo die grote bedenkingen heeft tegen de aanpak van de energietransitie. Vooral van politici die vaak besluiten nemen zonder gedegen onderzoek en overleg met deskundigen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha