Wijk bij Duurstede, 5 maart 2019. Aan alle kiezers en jongeren: gisteren was code geel afgegeven voor de storm in Nederland en vandaag code geel voor een storm van windmolenprotesten, gericht aan Provinciale Staten en bestuurders van Wijk en Houten. Reden: het zeer controversiële 250 m hoge Windpark Goyerbrug vlak langs het AR-kanaal en de hernieuwde Wijkse windmolenplannen.

Maar laat de protesten rationeel zijn, in plaats van emotioneel. Om dat laatste zelf te voorkomen zal ik, puur uit gezondheidsoverwegingen, geen acte de présence geven. Wel hoop ik dat al mijn eerdere adviezen en meningen namens actiegroepen, of op persoonlijke titel, mogen bijdragen aan de heroverweging voor een andere locatie.

  • Nog even op een rijtje, wat moet de kiezer nou denken van een provincie die:
  • zoeklocaties aanwijst zonder eisen te stellen aan hoogtes of een veilige afstand van het kanaal? ons verwijt van geen bestuurlijk bezwaar tegen de vaststelling/herijking van de PRS, maar vergetende dat windmolens nu 100 m hoger zijn!
  • blindelings de 65,5 MW afspraak doordrukt zonder oog voor de gezondheids- en veiligheidsrisico’s middels een milieu effect rapportage (m.e.r.) die volgens Houten niet nodig zou zijn …
  • volgens geruchten alsnog 1000 extra woningen in Wijk toestaat, maar met als wisselgeld intrekken van het bezwaar tegen Windpark Goyerbrug (…).

En dan de site windparkgoyerbrug.nl, die allesbehalve objectieve en complete informatie geeft en de cirkels van kilometers ver geluidshinder heeft weggelaten … Deze particuliere initiatiefnemer moet van Houten zelfs zorgen voor draagvlak en schadecompensatie. ‘Het doel heiligt de middelen’ mag toch niet het credo van Houten en initiatiefnemer worden?

En aan alle jongeren die straks gaan stemmen: kijk voor alle verzwegen risico’s ook naar https://geenwindparkgoyerbrug.nl/

Mede namens actiegroep Wijk - GEEN Windpark Goyerbrug,
met vriendelijke groet,
Dick van den Berg

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha