Wijk bij Duurstede, 30 november 2018. Naar aanleiding van de ingezonden brief van mevr. Bianca Bode hebben wij voor u de feiten op een rij gezet.

 • BV GravenBol is opgericht om te voorkomen dat in een recreatiegebied waar wel eens ongelukken kunnen plaatsvinden, vrijwilligers hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld . Dit is mede gedaan op advies van Recreatieschap met goedkeuring van de gemeente en de provincie
 • BV GravenBol heeft geen ANBI-status; WijkNogLeuker wel
 • BV GravenBol presenteert de cijfers volledig conform de gebruikelijke, wettelijke regels
 • Ook WijkNogLeuker presenteert de financiële gegevens conform de eisen van de belastingdienst. De website van WijkNogLeuker is onlangs gehackt zodat alle gegevens verloren zijn gegaan. Wij zijn momenteel druk doende de website weer op te bouwen (netjes gemeld op onze website) om alle noodzakelijke gegevens wederom zichtbaar te maken.
 • Er is vanaf het begin dezelfde wijze van voorstelling geweest die door de Provincie, gemeente en Recreatieschap Midden Nederland (RMN) is goedgekeurd anders hadden wij ook geen garantstelling gekregen.
 • De Provincie heeft dit project als uniek bestempeld en als voorbeeld gehanteerd in den lande (en nog steeds).

Onze vrijwilligers weten precies dat de inkomsten uit de parkeerheffing nodig zijn om het gebied te beheren en open te houden.

BV GravenBol heeft de gemeente/overheid nooit geld gekost en alleen maar veel geld bespaard. Het feit is dat BV GravenBol geen eigenaar van het perceel is echter een vrijwilligersgroep, die het recreatiegebied zodanig onderhoudt dat dit open kan blijven voor publiek. Voorheen betaalde de gemeente WbD ca. € 45.000 per jaar aan contributie voor RMN. Voor het beheer van de GravenBol had RMN ca. € 70.000 per jaar nodig (exclusief toezicht, verzekeringen en pachtgelden aan de Staat) voor het openhouden van GravenBol.

Zowel de Provincie als RMN en de Gemeente hebben elk jaar de financiële overzichten gekregen welke goedgekeurd zijn door alle partijen. De eerdere stelling dat er 60.000€ subsidie van de Provincie is verkregen, is onjuist. BV GravenBol heeft een garantstelling gekregen van 50.000€ die zelfs niet geheel is opgebruikt. Het moge duidelijk zijn dat het opzetten van zo’n complex project niet had gekund zonder deze garantstelling en bovendien waren de andere leden van RMN niet akkoord gegaan met het openhouden van GravenBol zonder deze garantstelling. Hierdoor konden de burgers van Wijk bij Duurstede en de regio blijven recreëren op de GravenBol.

Met de vaag omschreven “1000-en euro’s gemeentelijke bijdragen” wordt waarschijnlijk bedoeld de kosten die de gemeente als eigenaar van het perceel maakt om de waarde van zijn eigendom niet te laten dalen, de veiligheid en toegankelijkheid van vrijwilligers en bezoekers te waarborgen en de mogelijke aansprakelijkheid van schade te voorkomen. Deze geldstromen gaan volledig buiten de BV GravenBol om.

De kosten die de gemeente b.v. heeft uitgegeven voor een hekwerk van ca. € 5000 betreffen een afscheiding die door VNMW en Utrechts Landschap afgedwongen is vanwege de bescherming van de natuurwaarden. Hierin is BV GravenBol geen partij geweest. Dit is als zodanig ook door de gemeente aan mevr. Bode gemeld in de WOB aanvraag. Waarom heeft mevr. Bode dit niet specifieker uitgelegd in haar open brief?

De gemeente heeft gekozen voor de aankoop van het terrein dat in bezit was van de Utrechtse Heuvelrug vanwege het feit dat hierdoor de ambtelijke afstemming tussen de 2 gemeenten betreffende de GravenBol overbodig zou worden. Dit is een keuze geweest van beide gemeenten en niet van de BV GravenBol.

BV GravenBol heeft NIMMER subsidies ontvangen!

Een deel van GravenBol is van de Staat en RMN betaalde hiervoor al tientallen jaren erfpacht. Vanwege de overname door gemeente WbD komen deze kosten nu voor rekening van onze gemeente.

Op de GravenBol moet het veilig zijn voor de kinderen en mensen in het algemeen. Jarenlang heeft BV GravenBol zelf de BOA van RMN betaald. De gemeente WBD heeft aangegeven dat de door ons toentertijd aangestelde en opgeleide BOA niet mocht handhaven omdat dat een taak is van het bevoegd gezag. Er is volgens de gemeente wel degelijk inzet van een vorm van handhaving noodzakelijk (overlast jongeren, drugs, vernielingen etc.). De BOA wordt primair niet ingezet op parkeerbeleid.

De praktijk heeft vastgesteld dat er niet meer dan 60.000 bezoekers per jaar komen op de GravenBol (in een mooi zwemseizoen) in tegenstelling tot de verwachting die door Grontmij in 2010 is uitgesproken.

Grontmij stelde toen vast dat:

 • 96% van die bezoekers komt van huis, 4% van een vakantieadres. Van de bezoekers die van huis komen, komt 91% uit de provincie Utrecht. Daarvan komt 31% uit de gemeente Wijk bij Duurstede, 21% uit de Utrechtse Heuvelrug en 18% uit Veenendaal. De overige bezoekers komen van buiten genoemde regio.
 • 29% van alle bezoekers (=31% van 91% uit Provincie Utrecht) komt dus uit Wijk bij Duurstede
 • Daarnaast komt van de 29% Wijkse bezoekers ca. 60 % met de fiets of brommer en hoeft niet te betalen
 • het seizoen waarin parkeerheffing geldt is slechts 6 maanden (van 1 april tot 1 oktober) dus een deel van de 60000 bezoekers is sowieso niet betalend
 • niet iedereen betaalt een dagkaart; sommigen ook een 10-rittenkaart, maandkaart of seizoenkaart die veel goedkoper is. Bijvoorbeeld een maandkaart kost € 25 waarvoor mensen 30 dagen de GravenBol kunnen bezoeken (komt overeen met € 0,85 per bezoek).
 • Veelal zitten meerdere personen in een auto waardoor de prijs per betalende bezoeker nog lager wordt.

De insinuatie “geldwolven” en de in dit artikel genoemde zaken vallen voor 100% in de categorie tendentieus NEPNIEUWS, feitelijk onjuist en buitengewoon krenkend voor al onze vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor de Wijkse samenleving. WijkNogLeuker is sinds 2011 actief in allerlei sociaalmaatschappelijke projecten en andere vrijwilligersorganisaties zonder enig winstoogmerk. De beloning voor het bestuur is nul; nog geen gereden kilometer of liter benzine wordt gedeclareerd. WijkNogLeuker sponsort meer dan 40 organisaties in het verwezenlijken van hun doel: van Hospice, Marienhoeveloop, Wijks kinderspektakel, MazijkPop, Droomhuis, Calypso, Wijkse IJsbaan tot JongWijkinBeweging enzovoorts alsmede individuele projecten van lokale initiatiefnemers. Alle inkomsten worden teruggegeven aan de Wijkse gemeenschap. De “grootse” horecaplannen zijn onderdeel geweest van een strategisch eenmalig moment bij de start om meer mogelijk te maken op de GravenBol om inkomsten te genereren voor continuïteit op langere termijn en om dit in te passen in een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied waar men op dat moment aan werkte. Volledig geaccepteerd door de gemeenteraad, provincie en RMN. Het feit dat de “grootse” horeca er niet is heeft te maken met het voortschrijdend inzicht om het kleinschalige idee van GravenBol niet direct te willen verstoren ondanks het feit dat de bezoekers veelvuldig vragen om een meer constant aanbod op horecagebied.

WijkNogLeuker voldoet volledig aan de ANBI voorwaarden. Zoals eerder gemeld, is de site gehackt en zijn wij deze opnieuw aan het opbouwen. De noodzakelijke financiële cijfers staan er wel degelijk op en zijn bij de KvK op te vragen.

De suggestie om de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente en BV GravenBol op te schorten brengt de toekomstige recreatiemogelijkheden in gevaar. De motivatie bij de vrijwilligers wordt, door dit soort artikelen met feitelijke onjuistheden, behoorlijk op de proef gesteld. De doelstelling van WijkNogLeuker tezamen met ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en de wil om tienduizenden tevreden bezoekers niet teleur te stellen motiveert ons vooralsnog om op de ingeslagen weg door te gaan.

Mevrouw Bode heeft gekozen om geen wederhoor toe te passen om te komen tot een gedegen onderzoek. Bovendien houdt mevr. Bode een gesprek, om meer duidelijkheid te geven in de werkelijke situatie, af.

Een voorbeeld van een onjuiste weergave heeft mevr. Bode inderdaad als onjuist toegegeven echter direct gebuikt om de tekst te wijzigen op DitisWijk zonder de lezers hiervan op de hoogte te brengen. Deze werkwijze keuren wij af en beoordelen wij als niet integer.

WijkNogLeuker

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha