Wijk bij Duurstede, 21 januari 2018. Dorestad was in haar tijd, de jaren rond 700 tot 800 na Chr. de belangrijkste havenstad van West-Europa, de toegangshaven tot een enorm achterland. Het werd als levendige doorvoerhaven gebruikt tussen de landen in Noord-Europa (de Scandinavische landen) en de landen van West- en Zuid-Europa. Veel handel en dus ook veel rijkdom ter plaatse. Dat werd al gauw opgemerkt door de Vikingen (bewoners van de Scandinavische landen) die er niet alleen ook kwamen om handel te drijven maar het ook gebruikten als mikpunt voor rooftochten. Dit roemruchte verleden wordt op alle scholen in Nederland onderwezen en wordt zelfs in de Nederlandse Geschiedkundige Canon genoemd. Bij de Stichting Wijkse Projecten is het voornemen ontstaan om een replica van een Vikingschip te bouwen voor historische, culturele, educatieve en recreatieve doeleinden.

Nabouwen

Het lijnenplan is zoals het Vikingschip de Gokstad eeuwen geleden vorm heeft gekregen. Het plan is om dit schip in een verkleinde uitgave na te bouwen. Het schip is in vroeger jaren gebruikt als grafschip en ingegraven om eeuwen later weer te worden uitgegraven. De restanten van het schip liggen nu in het Vikingschip Museum in Oslo. De lengte van het schip was 24,00 meter en de breedte 5,00 meter. Het voornemen is om dit schip na te bouwen als vrijwilligers- en jongerenproject op het halve formaat. Dat betekent dat de lengte van de replica 12,00 a 13,00 meter zal worden en de breedte ca. 2,50 meter. Groot genoeg om een goede indruk te geven van de soort boten die zo’n invloed hebben gehad op het voortbestaan van Dorestad als havenstad en om het vakmanschap te laten zien waarmee dergelijke schepen gebouwd werden.

Jongeren en ervaren bouwers van de Krommerijnder

Bij de bouw van het schip werken vrijwilligers mee die ook al ervaring hebben opgedaan bij de bouw van de Krommerijnder. Bovendien werken er jongeren mee die, via dit project, weer aan een geregeld leven kunnen wennen en hopelijk een vaste baan kunnen vinden. Daarnaast is er nog behoefte aan een aantal goede timmermannen die bereid zijn om een aantal ochtenden per week hun vaardigheden en kennis beschikbaar te stellen in dit uitdagende project. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Programma

Voor geïnteresseerden is een programma opgezet waarmee zij, evenals bij de Krommerijnder, adoptiehouder kunnen worden van het Vikingschip. De voordelen daarvan staan beschreven op de website. Beschikbaar zijn: spijkerpakketten, roeispanen, spanten, roer, maststeun en de mast van het schip. Een aantal daarvan is al gereserveerd. Op de website staat welke onderdelen nog beschikbaar zijn. Als de bouw begonnen is, is iedereen welkom om te komen kijken naar de vorderingen. De plek waar de bouw gaat plaatsvinden zal later bekend worden gemaakt. Als het project gereed is gaat het schip gebruikt worden voor tentoonstellingen levende historie, cultuur-educatieve schoolprojecten, recreatievaart voor toeristen en dagjesmensen en zal het een toeristische trekpleister in de Stadshaven van Wijk bij Duurstede.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha