Nieuws

 

Sport

 

Cultuur

 

Disclaimer van VOF ditiswijk.nl (KVK nummer 30254603)

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van VOF ditiswijk.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.ditiswijk.nl verkregen is.

VOF ditiswijk.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via www.ditiswijk.nl verkregen informatie.

De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

VOF ditiswijk.nl behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van ditiswijk.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van VOF ditiswijk.nl(ook niet via een eigen netwerk).

Beeldrecht

Van alle op www.ditiswijk.nl  gepubliceerde werken van beeldend kunstenaars zijn de publicatierechten geregeld bij  Pictoright.

 

Politiek

 

Laatste nieuws

Mogelijk weer asbest gevonden op terrein Jozefscho Wijk bij Duurstede, 17 april 2015. Afgelopen week zijn... Lees meer..
Mini retraite bij ZIN Cothen, 17 april 2015. Op zaterdag 2 mei organiseert ZIN... Lees meer..
Gezellige quizochtend Zonnebloem Cothen/Langbroek, 17 april 2015. Voor de maand april hadden... Lees meer..
Persoonlijk record voor Arjan Verwaal en Arian en Yerke... Langbroek, 17 april 2015. Bij het opgelegd waren Teus... Lees meer..
Programma Dodenherdenking Langbroek Langbroek, 17 april 2015. Het 4 mei comité Langbroek... Lees meer..

Advertorials/vacatures

Vacature: Handige, helpende handen gezocht voor de... Wijk bij Duurstede, 12 april 2015. Enige tijd geleden... Lees meer..
Vacature: fulltime (leerling) Orthodontisch Techni Wijk bij Duurstede, 12 april 2015. Ortho=Solutions Laboratorium... Lees meer..
Vacature: Stagiair(e) Communicatie/PR/Redactie Wijk bij Duurstede, 13 maart 2015. TerrierCom ondersteunt... Lees meer..
Vacatures: vrijwilligers gezocht voor diverse func Wijk bij Duurstede, 26 februari 2015. Het Steunpunt Vri... Lees meer..
Vacature: vrijwilligers om te koken op vrijdag Wijk bij Duurstede, 24 februari 2015. Door de week wordt... Lees meer..

Wij gebruiken cookies om deze website beter te laten functioneren. Als gevolg van EU-wetgeving moeten wij om uw toestemming vragen. Gelieve cookies te accepteren en laat deze website laden net als elke andere website op het Internet. Wilt u meer weten over cookie gebruik en hoe u deze moet verwijderen lees het artikel: Hoe zet ik de cookies weer uit?.

  Ik accepteer cookies van deze website.
Wet en regelgeving cookie gebruik