Wijk bij Duurstede, 30 juni 2020. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft in de vergadering van 26 mei 2020 de beleidsregels voor laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein vastgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de redactie van ditiswijk.nl hierover enkele vragen gesteld, welke vandaag schriftelijk werden beantwoord.

Vraag 1. Er wordt gesproken over de VPA, de juridische voorwaarden worden niet benoemd, artikel 8. Binnen een VPA is het juist de bedoeling dat e.e.a. juridisch wordt geregeld. Struikelt een inwoner over de kabelmat dan is het niet duidelijk wie juridisch aansprakelijk is. De gemeente heeft wel toestemming verleend voor het aanleggen van de kabel over de stoep. Hoe is dit juridisch afgedekt?

Antwoord: 'De gemeente heeft voorwaarden gesteld aan het leggen van kabelmaten in de openbare ruimte om de veiligheid en de toegankelijkheid van slechtzienden en mindervaliden te waarborgen. Een van de eisen is dat een kabelmat moet gemaakt moet zijn van rubber met een antislipprofiel en dat een kabelmat voorzien moet zijn van geelzwarte striping. De kans dat voetgangers struikelen over de goed zichtbare kabelmaten is klein. De kans dat er (ernstige) ongevallen ontstaan is ook niet groot. Een wegbeheerder (zoals de gemeente) is juridisch verantwoordelijk als een openbare weg of de inrichting hiervan niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag geven. Kabelmatten maken geen onderdeel uit van de weginrichting. Doordat kabelmatten geen onderdeel zijn van de weginrichting en de kans op een ongeval met letsel zeer klein is doordat er eisen aan kabelmatten worden gesteld is de gemeente niet juridisch aansprakelijk bij een ongeval.'

Vraag 2. In artikel 6k wordt gesproken over het soort groene stroom wordt er geladen wordt, nl. groene stroom met een Nederlands certificaat. Deze echte groene stroom wordt in Nederland opgewekt middels zonnepanelen en windmolens. En die laatste willen we niet in Wijk, toch? De meeste groene stroom komt uit het buitenland, Scandinavische landen, van waterkrachtcentrales omdat in Europa te weinig groene stroom is. NL energiebedrijven kopen dan in het buitenland energiecertificaten. Kan de gemeente deze voorwaarde stellen? De vrije markt wordt hiermee beperkt tot een aantal leveranciers.

Antwoord: 'Er zijn energieleveranciers die meer groene stroom kunnen leveren dan hun klanten op dit moment afnemen. Met de voorwaarde om alleen groene stroom van eigen bodem te willen gebruiken, beperk je inderdaad het aantal aanbieders maar dat is altijd het gevolg van het stellen van voorwaarden. Aanbestedingsrechtelijk mag dat, mits er voldoende aanbieders zijn die aan deze voorwaarden kunnen voldoen. In dit geval is dat zo. Je moet als aanbestedende partij ook kunnen uitleggen waarom je de voorwaarde stelt. In dit geval doen we dat omdat we een opgave hebben op het gebied van de energietransitie.'

Vraag 3. Kan een gemeente garanderen dat er voldoende NL GVO's beschikbaar zijn voor Wijkse laadpalen? (Garantie van Oorsprong uit NL) De teneur in NL is toch wel dat men tegen windmolens op land is en geen zonneparken wil ten kosten van groen.

Antwoord: 'De gemeente kan dat niet garanderen. Door dit als voorwaarde op te nemen, vraag je in feite aan partijen om deze garantie te geven. Omdat we weten dat er nog steeds Nederlandse groene stroom als grijze stroom op het netwerk komt, is het kennelijk nog steeds reƫel (en nodig gezien de klimaatdoelstelling) om dit soort voorwaarden te stellen.'

Vraag 4. Wat doet de gemeente nu met laadpalen die op de stoep opgesteld staan?

Antwoord: 'De gemeente Wijk bij Duurstede heeft contact met de eigenaren van particuliere laadpalen op openbaar terrein. Doel van dit contact is om de particuliere laadpaal te verwijderen uit de openbare ruimte en een alternatief te bieden voor het laden van het elektrische voertuig.'

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha