Wijk bij Duurstede, 24 oktober 2017. Ruim een jaar ontving de redactie weinig meldingen over storingen in de openbare verlichting. Sinds 4 juli van dit zijn er meerdere kleine en grote storingen binnen de gemeente geweest.

Sociale media

Buiten de eigen waarneming zijn er diverse lezers die ons via verschillende sociale media kanalen melden waar en wanneer de openbare verlichting niet brandt. Deze meldingen worden in ons dossier “Stroomvoorziening” verwerkt. In het weekend van 19 tot en met 22 oktober was er een bekend fenomeen m.b.t. de straatverlichting te zien.

Aan maar niet uit

Vrijdagavond 19 oktober bleek in de wijken de Horden en de Engk de openbare verlichting niet te werken. Rond middernacht ging de straatverlichting aan om vervolgens het hele weekend niet meer uit te gaan.

Gemeld?

Op de website van de gemeente is te lezen dat inwoners storingen kunnen melden: “ Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de aanleg en het beheren van de straatverlichting. Omdat dit bijzonder technische zaken zijn heeft de gemeente een contract met Citytec die alles wat met de straatverlichting te maken heeft voor ons regelt”. Hier staat het telefoonnummer om de storing bij Citytec te melden.

Citytec of Stedin?

In eerdere artikelen over dit onderwerp werd reeds duidelijk dat Citytec verantwoordelijk is voor de lantaarnpalen en Stedin voor de ondergrondse leidingen. Hoe de communicatie tussen Citytec en Stedin verloopt is en blijft onduidelijk. Op zowel de website van Citytec als Stedin is de storing van afgelopen weekend niet terug te vinden.

Hoeveel meldingen?

Maandag is via de mail aan Citytec gevraagd hoeveel meldingen zij hebben ontvangen over de storing op 19 oktober. Omdat aan Stedin geen vragen via de mail kunnen worden gesteld zijn zij vandaag telefonisch benaderd. Buiten de vraag hoeveel storingsmeldingen zij hebben ontvangen hebben wij ook gevraagd hoeveel mensen hebben gemeld dat het verlichting het hele weekend brandde. Bij het nabellen bij Stedin op 26 oktober bleek dat zij geen meldingen hadden gehad van inwoners of Citytec.

Veranderingen op komst?

Vanavond staat het “Contract Openbare verlichting” op de agenda van de Avond van de Raad. Het college vraag de gemeenteraad toestemming ‘een krediet van € 2.071.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen als afkoopsom voor de overname van het openbare verlichtingsareaal waarbij de kapitaalslasten gedekt zijn in het regulier budget Openbare verlichting.’

In de stukken aan de raad staat te lezen: “Na onderzoek blijkt dat met het voorgestelde scenario een overname van het huidige areaal verlichting mogelijk is en voordeel oplevert. Dit scenario houdt in dat het areaal in het eerste jaar wordt overgenomen en CityTec de zorg voor de openbare verlichting op zich blijft nemen tot 1 juli 2021, de datum waarop ook de overeenkomst in Houten afloopt. In de contractperiode wordt een begin gemaakt met de achterstallige vervangingen waarbij het vervangingsniveau gebaseerd is op het in tien jaar wegwerken van de achterstand. In 2021 wordt er mogelijk gezamenlijk met Houten Europees openbaar aanbesteed.

Beoogd effect/doel

Een goed functionerende, energiezuinige en veilige openbare verlichting zonder achterstallig onderhoud en een doelmatig en duurzaam beheer. Een verbetering van de dienstverlening en een kostenbesparing op de exploitatie”.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha