800 juli storm 003

Wijk bij Duurstede, 25 juli 2015. De heftigste storm in juli sinds het begin van de metingen door het KNMI lijkt relatief weinig schade te hebben aangericht in en rond de gemeente Wijk bij Duurstede.

Veel meldingen

De veiligheidsregio Utrecht (VRU) liet vanmiddag via Twitter weten dat er om 14.30 uur al 36 meldingen waren van schade en wateroverlast. Aansluitend werden verschillende brandweerkorpsen, waaronder de lokale brandweer, in de provincie opgeroepen om zich te verzamelen op de kazernes i.v.m. de grote drukte.

Schade aan bomen

Op veel plaatsen zijn takken van bomen gescheurd die inmiddels door passanten op verschillende plaatsen naast de paden en wegen zijn gelegd. In het park in de Heul zijn enkele bomen geknakt en omgewaaid.

Update

Ook op zondagmorgen (26 juli) werden er nog meldingen van ongewaaide bomen gedaan. De brandweer ruimde een in de weg liggende boom op over het fietspad naar Sportpark Marienhoeve.

provincie utrecht

Langbroek, 19 juni 2015. Vanaf woensdagavond 24 juni voert de provincie Utrecht asfalteringswerkzaamheden uit aan de N227 tussen Langbroek en Doorn. Het gaat om groot onderhoud aan de weg. Het oude asfalt wordt verwijderd en vervangen door twee nieuwe lagen. Als de klus is geklaard, ligt de weg er voor de komende jaren weer strak en veilig bij. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de weg worden afgesloten. Uitgangspunt bij alle wegwerkzaamheden is om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor het verkeer en de omgeving en de duur van de hinder zo kort mogelijk te laten zijn. Wegafsluitingen Vanaf woensdagavond 24 juni, 20:00 uur tot donderdagochtend 25 juni, 05:30 uur: De N227 tussen Langbroek en Doorn is afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode wordt het oude asfalt verwijderd.

Afgesloten

Vanaf donderdagavond 25 juni, 20:00 uur tot zondagochtend 28 juni, 05:30 uur: De N227 tussen Langbroek en Doorn is afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode worden twee nieuwe lagen asfalt en markering aangebracht. Vanaf zondagochtend 05:30 uur is de weg weer vrij en zijn er geen werkzaamheden meer.

Omleidingsroutes en bereikbaarheid

Tijdens de wegafsluiting kunnen aanwonenden en hulpdiensten gebruik maken van de parallelweg. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N225, de A12 en de N229. Connexxion gaat met kleine bussen over de parallelweg rijden.

Laatste werkzaamheden in de vakantie

In het weekend van 4 juli zijn er geen werkzaamheden. In de vakantieperiode daarna vinden de overige wegwerkzaamheden plaats op de N227. Het gaat daarbij om het restwerk in Langbroek en om het groot onderhoud tussen Langbroek en Cothen.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn. 

N227 juli2015

Wijk bij Duurstede, 20 juli 2015. Vanaf maandagavond 20 juli tot uiterlijk vrijdagochtend 24 juli voert de provincie Urecht groot onderhoud uit aan de parallelwegen/fietspaden van de N227, tussen Doorn en de Gooijerdijk en tussen Langbroek en Cothen. De werkzaamheden worden in de avond en nacht uitgevoerd en geven geen hinder voor het verkeer op de hoofdrijbaan.

Planning werkzaamheden parallelwegen/fietspaden N227

Vanaf maandagavond 20 juli, 20:00 uur tot dinsdagochtend 21 juli, 06:00 uur:

  • Werkzaamheden vanaf de bebouwde kom van Doorn tot de Gooijerdijk. (Brom)fietsers worden omgeleid via de Wijngaardsesteeg. Tractoren kunnen gebruik maken van de hoofdrijbaan.
  • Werkzaamheden tussen de bebouwde kom van Langbroek en de rotonde bij Cothen. (Brom)fietsers kunnen via tijdelijke verkeersmaatregelen gebruik maken van de hoofdrijbaan. Tractoren kunnen gebruik maken van de hoofdrijbaan. Overdag zijn de parallelwegen/fietspaden gewoon open. Vanaf dinsdagavond 21 juli, 20:00 uur tot woensdagochtend 22 juli, 06:00 uur:
  • Werkzaamheden tussen de Achterweg en de Gooijerdijk. (Brom)fietsers worden omgeleid via de Wijngaardsesteeg. Tractoren kunnen gebruik maken van de hoofdrijbaan.
  • Werkzaamheden tussen de bebouwde kom van Langbroek en de rotonde bij Cothen. (Brom)fietsers kunnen via tijdelijke verkeersmaatregelen gebruik maken van de hoofdrijbaan. Tractoren kunnen gebruik maken van de hoofdrijbaan. Overdag zijn de parallelwegen/fietspaden gewoon open. Vanaf woensdagavond 22 juli, 20:00 uur tot donderdagochtend 23 juli, 06:00 uur:
  • Werkzaamheden vanaf de bebouwde kom van Doorn tot de Gooijerdijk. (Brom)fietsers worden omgeleid via de Wijngaardsesteeg. Tractoren kunnen gebruik maken van de hoofdrijbaan.
  • Werkzaamheden tussen de bebouwde kom van Langbroek en de rotonde bij Cothen. (Brom)fietsers kunnen via tijdelijke verkeersmaatregelen gebruik maken van de hoofdrijbaan. Tractoren kunnen gebruik maken van de hoofdrijbaan. Overdag zijn de parallelwegen/fietspaden gewoon open.

Reserve-avond/nacht

Vanaf donderdagavond 23 juli, 20:00 uur tot vrijdagochtend 24 juli, 06:00 uur: Indien nodig zullen resterende werkzaamheden worden uitgevoerd aan de parallelwegen/fietspaden op het gedeelte Doorn-Gooijerdijk en/of op het gedeelte Langbroek-Cothen. De reserve-avond/nacht is ingepland omdat onvoorziene omstandigheden roet in de planning kunnen gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld bij veel regen. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn.

Laaste werkzaamheden na de bouwvak

De laatste werkzaamheden aan de parallelwegen/fietspaden tussen de Gooijerdijk en de kruising bij Kerkeland, zullen na de bouwvak (na 16 augustus) worden uitgevoerd. Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

baken springer

Wijk bij Duurstede, 3 juni 2015. De Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede begint een onderzoek naar de mogelijkheid om de basisscholen ’t baken en Piet de Springer te fuseren. Het is de intentie om de openbare scholen in respectievelijk Wijk bij Duurstede en Langbroek te laten bestaan. Het plan is om ze slechts organisatorisch samen te voegen. Voor de ouders en kinderen verandert er dan in feite niets.

Demografische krimp

Het plan om de openbare basisscholen ’t baken en Piet de Springer te fuseren is nodig vanwege de demografische krimp in Wijk bij Duurstede en omgeving. Het aantal leerlingen in onze gemeente zal de komende jaren verder afnemen, waardoor obs ’t Baken voor het derde achtereenvolgende jaar onder de opheffingsnorm van 139 leerlingen blijft die het ministerie van Onderwijs hanteert. Voor obs Piet de Springer, die nu 80 leerlingen telt, zal dit op den duur ook het geval zijn. Dit heeft mede te maken een verhoging van de opheffingsnorm tot 100 leerlingen. Deze verhoogde norm zal waarschijnlijk vanaf 2018 voor het dorp Langbroek gelden. De Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede benadrukt dat het onderzoek zich richt op een organisatorische fusie, die het voortbestaan van beide scholen niet in gevaar brengt. Het is de intentie dat ’t Baken en Piet de Springer blijven bestaan als twee locaties van één school en niet meer als twee zelfstandige scholen. Dat kan worden gerealiseerd met financiële ondersteuning die het ministerie van Onderwijs geeft aan scholen die organisatorisch samengaan.

Ingestemd met onderzoek

De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben onlangs ingestemd met het onderzoek. Het wordt begeleid door VOS/ABB, de landelijke vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen in Nederland. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2016.  

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information