Wijk bij Duurstede, 4 december 2018. De reactie van WNL d.d. 30-11-2018 over de inkomsten en uitgaven is niet relevant en incompleet. Met de gedateerde opsomming van de Grontmij uit 2010 tracht men de bezoekersaantallen te reduceren, aan de kostenzijde meldt men dat de beloning voor het bestuur 0€ is, er wordt niets gedeclareerd. WNL zou eens moeten teruglezen wat zij te melden hadden in Trouw, 11 juli 2015 over bezoekersaantallen: 'Afgaande op het aantal verkochte parkeerkaartjes zijn het er jaarlijks zo'n 50.000. Maar de vele mensen die op de fiets komen blijven buiten beeld. 'Het zouden er ook makkelijk 100.000 per jaar kunnen zijn'.

WNL schrijft: in de kosten voor het plaatsen van het hek heeft Gravenbol B.V. geen aandeel gehad. (N.B. Ook de vervangen meerpalen, € 10.000, worden op kosten van de gemeenschap betaald en niet door de beheerder van het terrein, de stichting WNL.) WNL claimt dat de noodzakelijke financiële cijfers op de site staan en dat zij voldoet aan de voorwaarden voor een Anbi status.

Constatering 1: inkomsten van het beheer, innen parkeergelden, etc., liggen bij WNL, geïnd door vrijwilligers, personele beheerskosten zijn er niet en materiële beheerskosten worden kennelijk doorgeschoven naar de eigenaar van het terrein, de gemeente Wijk bij Duurstede. De gewenste transparantie over de materiële beheerskosten verschaft WNL niet in het artikel, aldus heeft WNL nauwelijks beheerskosten , proficiat, en kunnen de bruto inkomsten van parkeergelden, pacht en vissers als netto inkomsten beschouwd worden. Daarnaast blijft het onduidelijk welke bezoekersaantallen van toepassing zijn. De enorme opsomming van data uit 2010, vanaf 2013 is WNL beheerder, en de tegenspraak door WNL in 2015 qua bezoekersaantallen, geeft ook geen inzicht in relevante feiten.

Constatering 2: Zoals het de Gravenbol B.V. en WNL uitkomt, kunnen zij zichzelf steeds een andere rol toebedelen, bij de gesprekken over het hek van € 5000 waren aanwezig: IVN Wijk, O-gen, de gemeente Wijk, Utrechts Landschap en de stichting WNL. Heel makkelijk om dan te schrijven dat het hek door andere partijen werd afgedwongen en dat de Gravenbol B.V. geen partij zou zijn geweest. Feit is dan dat de materiële beheerskosten niet ten laste komen van WNL, die juist entreegeld ging heffen om het terrein te beheren.

Constatering 3: de financiële verantwoording van WNL voldoet niet aan de voorwaarden die aan een ANBI organisatie worden gesteld. Er kan niet uit opgemaakt worden of er een redelijke verhouding bestaat uit baten en lasten en de vereiste toelichting ontbreekt. Voorwaarden voor een ANBI zijn dat de balans, baten en lasten en de toelichting daarop op internet gepubliceerd worden, en niet, zoals WNL claimt, dat het opgevraagd kan worden bij de KvK.

Ondanks dat ik wel geloof in de goede bedoelingen van, wat moet ik nu schrijven, WNL, Gravenbol Bv. of hun politieke tak Wijknu, lijkt het mij beter dat ze hun zaakjes eerst op orde brengen en relevante en wettelijk verplichte informatie verschaffen. Zij blijven anders in een conflictsituatie verkeren.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha