Wijk bij Duurstede, 6 juni 2018. ‘Omwonenden Goyerbrug maken zich op voor strijd tegen windmonsters’ (Zie AD/UN 2 juni). Straks komen er mogelijk 4 windmolens van ruim 200m! hoog, net tegen de grens van Houten met Wijk. De impact daarvan gaat kilometers ver en is desastreus voor omwonenden, deels ook in Wijk en Cothen. Dus laat uw stem horen, en dat geldt tevens voor de gemeenteraad en B&W van WbD. Wat wordt eraan gedaan om inwoners te beschermen tegen de grensoverschrijdende overlast van onze buren?

Draagvlak

De provincie bepaalt zoeklocaties voor windenergie en hecht daarbij aan een ‘gemeentelijk bestuurlijk draagvlak’. Dat is nu het geval met de nieuwe coalitie in Houten, maar initiatiefnemer ‘Windpark Goyerbrug’ moet nu zelf zorgen voor ‘voldoende draagvlak’ van omwonenden. Maar dat geldt ook voor de omgeving (zie hierna) en dat is dus meer dan Houten alleen! En wat zijn eigenlijk de bijbehorende criteria van ‘voldoende draagvlak’?

Samenwerking met de omgeving

Dat is in 2017 door de provincie in de ‘Versnellingsagenda windenergie’ als voorwaarde gesteld: ‘Intensief samenwerken. In dit scenario komen provincie, gemeente, initiatiefnemer en omgeving tot samenwerking (convenanten) om gezamenlijk de windopgave te realiseren. De convenanten behelzen concrete doelstellingen met gemeenten (zoals aantal MW en tijdpad) en, inclusief ontwikkelaar en gewenste participatievormen in het gebied’.

Positieve ontwikkelingen duurzame energie

Rendement van windmolens en CO2-reductie wordt zwaar overschat en aan de burgers verkeerd voorgespiegeld. Maar er zijn belangrijke alternatieven in ontwikkeling, onder meer waterstofgas (en ook gewoon door het bestaande leidingwerk rechtstreeks naar uw huis) zie o.a. de volgende links:

https://www.ad.nl/economie/waterstof-is-het-ontbrekende-puzzelstukje-voor-onze-totale-overgang-naar-duurzame-energie~a88ab67e/ http://www.greenpeace.nl/2018/Publicaties/Klimaat--Energie/Manifest-Waterstof-Coalitie/

Als we daarmee serieus rekening houden, dan kan die windmolengekte snel overwaaien! Maar ja, vooral molens van de overheid malen vaak veel langzamer dan die van de windmolenlobby’s. En dan nog al die actoren met verschillende belangen die (nieuwe) ontwikkelingen afremmen of zelfs tegenhouden...!

Met vriendelijke groet,
D. v.d. Berg

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha