Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 10 december 2016. Tussen de kerstwensen bij de post zat vandaag een droge brief van waterbedrijf Vitens. Meer een excuusbrief dat onze waterrijke gemeente Wijk bij Duurstede, zonder zwembad weliswaar, via Vitens, precariobelasting gaat heffen op de leidingen in de grond. Vitens geeft duidelijk aan dat men het er niet mee eens is en ook maar uitvoerder is van een besluit op dubieuze gronden. Als douceurtje kondigt men een bezwaarprocedure aan, zo houd je ambtenaren aan het werk, en deelt mee dat dit € 69,98 gaat bedragen voor de komende jaren. U is geïnformeerd.

Waarom doet de gemeente Wijk bij Duurstede dit en wacht men niet het wetsvoorstel voor een besluitvorming af ? Minister Plasterk is voornemens de precariobelasting op nutswerken af te schaffen en heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Gemeenten krijgen daarin 10 jaar de tijd zodat het gemis aan inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze precariobelasting kan worden opgevangen.

Maar in Wijk bij Duurstede gaan we het eerst nog eens invoeren, zodat wederom ambtenaren eerst de maatregel mogen uitvoeren en daarna, als het wetsvoorstel doorgaat, ze het hele zaakje mogen crediteren.

Voor de VNG staat het als een paal boven water dat als het belastinggebied verruimd mag worden, om het gemis aan precario op te vangen, er geen precario belasting op Nutsbedrijven geheven hoeft te worden.VNG deelt de mening van de gemeente Wijk bij Duurstede dan ook niet. Ik zou de gemeente Wijk bij Duurstede willen meegeven dat het soms beter is om gods water over gods akker te laten lopen en in februari 2017 de besluitvorming van de Tweede Kamer af te wachten.


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information