Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 28 maart 2017. Als reactie op een foto op onze Facebookpagina wees een lezer op de besluitenlijst van april 2016 waarin het college besloot tot aanleg van de rotonde Steenstraat - Boterslootweg en de bedragen die hiermee gemoeid zijn.

Navraag

Financiële informatie wordt meestal nagevraagd bij de gemeente omdat de ervaring leert dat vastgestelde budgetten soms met de tijd veranderen of worden overschreden bij het aanbestedingstraject. In september 2016 vroeg de redactie vergeefs om inzicht in de totale kosten voor de rotonde die op dit moment wordt aangelegd op de kruising Steenstraat Boterslootweg.

Start aanleg

Recent werd aangekondigd dat de voorgenomen plannen op 27 maart zouden beginnen. Reden om nog eens de vraag te stellen wat er met de 1.060.000 euro die voor de rotonde en het aan te leggen fietspad is gereserveerd gaat gebeuren.

Rotonde

“Voor de realisatie van de rotonde is een krediet beschikbaar gesteld van €665.000.= waarvan 50% voor rekening van de gemeente en 50% subsidie van de provincie. Gezien het aanbestedingsresultaat, alsmede de overige kosten is de verwachting dat er binnen het verleende krediet gebleven wordt. Hoe hoog de uiteindelijke realisatiekosten uitkomen is nu nog niet te zeggen omdat er enkele kosten nog niet duidelijk in beeld zijn”, aldus het antwoord van de gemeente.

Fietspad

Over de bestemming van de rest (395.000 euro) van het geld is in de gemeentelijke programmabegroting van 2017 tot 2020 te lezen: “Eerder was voorzien in een nieuw fietspad dat een verbinding zou vormen tussen het Verlengde Euvenpad en de Veerstoep. De uitvoering hiervan is onmogelijk gebleken a.g.v. beleid van Rijkswaterstaat. De helft van het hiervoor gereserveerde bedrag wordt gereserveerd t.b.v. de aanleg van een tweede fietspad langs de Boterslootweg, tussen De Horn en de te realiseren rotonde Hordenweg-Boterslootweg.” In de reactie op gestelde vervolgvragen is te lezen: “In de programmabegroting 2016 was er naast budget voor de rotonde ook geld opgenomen voor de realisatie van een fietspad langs de Lekdijk-oost vanaf het Verlengde Euvenpad naar de veerstoep. Als gevolg van de strenge Beleidslijn Grote Rivieren was realisatie van dit pad onhaalbaar. Tevens bleek, omdat het pad buiten de bebouwde kom gelegen is, het niet binnen de subsidieregeling te passen. Bij de begroting 2017 is een deel van het budget herbestemd voor een tweede fietspad langs de Boterslootweg tussen de Overloop en de nieuwe rotonde. Omdat dit pad echter een grote inbreuk zou doen, op het Stadspark is besloten ook dit niet aan te leggen”.

Restant van de geldsom

Uit bovenstaande antwoorden blijkt dat er geen fietspad op de Lekdijk-Oost en niet langs de Boterslootweg wordt aangelegd. De gemeente: “Van de € 395.000,= zou de helft subsidie zijn. Deze subsidie is niet verleend, waardoor er slecht € 197.500.= uit de gemeentelijke begroting niet gebruikt wordt. Bij de begroting 2017 is hiervan de helft gereserveerd voor een alternatief”. Wat dit alternatief is wordt niet vermeld.


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information