Provincie steunt plannen voor De Engk

Jan Burger, blij met provinciale steun. Foto Geert de Vries

WIJK BIJ DUURSTEDE, 15 april 2010. “Een geweldige ondersteuning voor de plannen die de gemeente samen met bewoners, de woningbouwstichting en het Ewoud & Elisabeth Gasthuis heeft ontwikkeld”. Zo enthousiast reageert Jan Burger, verantwoordelijk projectwethouder op het nieuws dat de gemeente  euro 750.000 ontvangt van de provincie Utrecht vanuit het investeringsbudget voor stedelijke vernieuwing. Het geld is bedoeld voor de wijk De Engk.

Leefbaarheid

Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is een budget voor de periode 2010-2015 en bestaat uit een rijks- en provinciale bijdrage van bijna 7 miljoen euro. Naast Wijk bij Duurstede krijgen de gemeenten De Bilt, IJsselstein, Leusden, Maarssen, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen en Zeist een bijdrage. De provincie heeft bij de toekenning de nadruk gelegd op het verbeteren van de leefbaarheid binnen wijken die daar het meest behoefte aan hebben.

Watergang

De komende jaren wordt in de wijk De Engk fors geinvesteerd. Het Ewoud & Elisabeth Gasthuis wordt vernieuwd en uitgebreid, de Gansfortstraat wordt opnieuw ingericht, het doorgaand autoverkeer zal worden geweerd, er bestaan plannen voor de aanleg van een watergang of groenstrook met wadisysteem ter plaatse van de David van Bourgondieweg, het bijgebouw van het Revius Lyseum zal worden gesloopt en vervangen door woningen en woningstichting Volksbelang gaat plannen uitwerken voor nieuwbouw aan de Steenstraat 15 tot en met 85.

Extra parkeerplaatsen

Het gaat om grote investeringen, meldt de wethouder. Ook wordt er van alles gedaan in de openbare ruimte: aangepaste groenvoorzieningen, brede voetpaden, extra parkeerplaatsen en zelfs een geheel nieuwe watergang of ander opvangsysteem voor regenwater in de wijk. Burger: “Met de financiele bijdrage vanuit de provincie kunnen we die plannen ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Juist nu, in deze tijd van ombuigingen en bezuinigingen, kan de gemeente die ondersteuning wel gebruiken”.

De provincie heeft wel aangegeven voor welke planonderdelen de subsidie bestemd is:

euro 250.000 euro voor herinrichting van de Gansfortstraat

euro 50.000 euro voor de bouw van woningen op de locatie waar nu de dependance van het Revius Lyceum staat

euro 450.000 euro voor de watergang

Be the first to comment on "Provincie steunt plannen voor De Engk"

Leave a comment