Gemeente pakt knelpunten fietsverkeer aan

fietspad

fietspad

Wijk bij Duurstede, 15 september 2011. Met het actieplan Vrij baan voor de fiets pakt de gemeente Wijk bij Duurstede de komende tijd een aantal knelpunten voor het fietsverkeer aan. Het gaat om grote werkzaamheden als de aanleg van een rotonde bij de Remus, het verbeteren van de oversteekplaatsen op de Doornseweg in Langbroek en het aanpakken van problemen in het centrum van Cothen. Maar ook komen er meer en betere stallingsmogelijkheden bij bushaltes en in de binnenstad van Wijk bij Duurstede.

Fiets is belangrijk vervoermiddel

Wethouder Verkeer en Vervoer Jan Burger wijst op het belang van het actieplan: “De fiets is een belangrijk vervoermiddel. Van alle verplaatsingen in ons land wordt zo’n kwart gedaan op het stalen ros. In Wijk bij Duurstede wordt zelfs bij 38% van alle verplaatsingen onder 7,5 kilometer gebruik gemaakt van de fiets. En dat is goed voor het milieu en onze gezondheid.” Toch gaan discussies in het verkeer volgens de wethouder te weinig over het fietsen en een samenhangend fietsbeleid. ‘Het gaat vaak over ongelukken of bijna ongelukken, of over te hard rijdende autos. Daarom is het goed dat er nu een plan ligt, waarbij het fietsverkeer centraal staat. De centrale vraagstelling in dit actieplan is: Wat zijn de huidige knelpunten voor fietsers in de gemeente Wijk bij Duurstede? Maar vooral ook: Hoe en op welke termijn kunnen we die oplossen?

Financiering uit onderhoudsgelden

Voor de financiering van de verschillende werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van beschikbare middelen voor dorps- of stadsvernieuwing of de inzet van bestaande onderhoudsgelden. ‘In Langbroek bouwen we in Oranjehof, in Cothen in het centrum en bij De Kamp en in Wijk bij Duurstede wordt er gewerkt aan een nieuw Revius Lyceum in De Geer. Dan kijken we dus ook hoe we in de omgeving bestaande knelpunten voor voetgangers en fietsers kunnen aanpakken, laat Jan Burger nog weten. Het actieplan is tot stand gekomen op basis van bekende klachten, beschikbare ongevalgegevens en op het gemeentehuis aanwezige kennis over het fietsbeleid. Bij het opstellen is ook dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van diverse belanghebbenden en organisaties als de SIGW (Stichting Integratie Gehandicapten Wijk bij Duurstede), de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland, de politie, de basisscholen en de leerlingenraad van het Revius Lyceum.

Be the first to comment on "Gemeente pakt knelpunten fietsverkeer aan"

Leave a comment