Sport en spel bij SVL

SVLspel
SVLspel

Langbroek, 29 augustus 2011. De tweede activiteit in het kader van de feestweek van SVL vond afgelopen donderdag plaats. In en om het nieuwe sportcomplex was door een enthousiast team een spellenparcours uitgezet. Deze jongelui waren de afgelopen weken intensief bezig met het voorbereiden en uitwerken van dit leuke en aparte spellencircuit. Van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur deden ongeveer zestig SVL-leden enthousiast mee aan een tiental grappige spelletjes. Bijvoorbeeld kegelen met een voetbal, tennissen met een koekenpan, spijker slaan, zaklopen en skippyballen. De spellen konden in teamverband, in tweetallen of individueel gespeeld worden. Op een kaart werd het behaalde resultaat van het gedane spel afgetekend. Gezien de inzet en het enthousiasme van zowel degenen die het spellencircuit hebben voorbereid, als van de deelnemers/sters hieraan, kan teruggekeken worden op een geslaagde avond! Bekijk meer foto’s in het speciale jubileumalbum.

Op verzoek van de redactie van ditiswijk.nl schreef de Langbroekse buurtblogger Jool, die zeer nauw betrokken is bij de Langbroekse sportvereniging, enkele redactionele artikelen over de opening van het nieuwe sportcomplex en de feestweek in het kader van het vijftigjarig bestaan van SVL. Een bijzondere gebeurtenis die op deze manier wat bijzondere aandacht krijgt.

Be the first to comment on "Sport en spel bij SVL"

Leave a comment