Lezerspost: Lokale CDA tegen bestuursakkoord VNG

logo_diw_cda

30 mei 2011. Het CDA van de gemeente Wijk bij Duurstede is tegen het bestuursakkoord tussen het Rijk, Provincie en Gemeenten. Fractievoorzitter Gerard Migchels ‘Het decentraliseren van taken naar de gemeenten is goed, ook het terugbrengen van het aantal deelnemers in sociale werkvoorziening is nodig. Echter de direct ingeboekte bezuinigingen zijn onverantwoord’.

Decentralisatie is goed

Er zitten ook goede punten in het bestuursakkoord. De Wijkse CDA fractie is blij met de voorgestelde decentralisaties van de Jeugdzorg en de AWBZ naar gemeenten. Ook het ontstaan van een regeling Werken naar vermogen voor de onderkant van de arbeidsmarkt spreekt aan. Wijk bij Duurstede heeft nu al een goede lopend WMO loket. De nieuwe taken van Jeugdzorg, AWBZ en Werk naar vermogen zouden daar erg goed bij passen. Het leidt tot minder bureaucratie en een betere dienstverlening voor onze burgers door korte lijnen.

Van sociale werkvoorziening naar reguliere baan

Op dit moment zijn er in heel Nederland bijna 100.000 werknemers bij de sociale werkvoorziening. Dat zijn er veel te veel. Het huidige VVD-CDA kabinet wil dit terugbrengen naar 30.000. Deze ambitie spreekt de Wijkse CDA fractie aan. De gemeente Wijk bij Duurstede kent namelijk veel maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Zij zouden – met een goede begeleiding – huidige SWZ werknemers in dienst kunnen gaan nemen. Hetzelfde geldt voor zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in onze gemeente.

Onverantwoorde financiële risico’s

Het is echter de vraag hoe snel het overdragen van SWZ medewerkers kan. Dat kan tegenvallen. De kosten komen dan voor rekening van de gemeente. Verder wil het Rijk taken decentraliseren, maar wil daar tegelijkertijd minder voor betalen. Minder bureaucratie leidt tot minder kosten, maar of die zo fors zijn als het Rijk berekent moet nog maar blijken. Ook hier legt het Rijk de financiële risico’s bij de gemeente. De schatkist van Wijk bij Duurstede is bijna leeg. Er ligt al een bezuinigingsopgave van ruim 1 miljoen euro. De grote financiële risico’s van het bestuursakkoord kunnen we er nu niet bij hebben. Dit is onverantwoord. Voor meer informatie: Gerard.Migchels@gmail.com

Gerard Migchels

Wijk bij Duurstede

 

Be the first to comment on "Lezerspost: Lokale CDA tegen bestuursakkoord VNG"

Leave a comment